HE The Chevalier Ron Hendricks

Je mi cťou, že môžem vzdať túto poctu nášmu drahému priateľovi a emeritnému veľkému veliteľovi, (Grand Commander Emeritus) Ronaldovi Hendriksovi, GCLJ-J, ktorý zomrel v stredu 11. septembra 2019 vo veku 74 rokov po ťažkom boji s rakovinou. Ron bol priateľom mnohých členov Rádu a veľa cestoval po celom svete, aby navštívil a poznal naše jurisdikcie. V pamäti nám zostane jeho silný záväzok voči Rádu a jeho veľká láskavosť. Jeho ľudské a kresťanské kvality a absolútna oddanosť službe Rádu boli mnohým známe, a oceňované. Stratili sme významného priateľa, jemného,veľkého človeka, ktorý bol vždy ochotný podať pomocnú ruku. Bol taký veľký ako život v jeho osobnosti a jeho manažérske schopnosti boli na špičkovej úrovni. Veľmi sme si ho vážili a bol veľmi lojálny, spoľahlivý a podporujúci. Ron bol v mnohých ohľadoch skutočne pilierom nášho Rádu. Rád je hlboko vďačný Ronovi za jeho vedenie po mnoho rokov. Bola to moja pravá ruka, ako aj pre môjho strýka Carlosa a môjho otca Francisca. Ron zohral kľúčovú úlohu pri znovuzjednotení nášho Rádu. Bolo mi cťou spoznať a pracovať s ním. Bol to veľmi významný priateľ, ktorého mnohí z nás milovali a rešpektovali. Náš Rád bez neho nebude rovnaký a nikdy nezabudneme na jeho láskavosť. Bolo mi cťou spolupracovať s osobou, ktorá vynikala láskavosťou a rešpektovala najvyššie hodnoty. Budeme si ho pamätať s láskou a obdivom. Stratili sme drahého a výnimočného priateľa a mentora, ale jeho odkaz bude trvať naveky. Naše srdečné modlitby a najúprimnejšiu sústrasť odkazujeme v túto smutnú dobu Herme a Ronovej rodine, ako aj všetkým, ktorí sa o Rona starali a milovali ho. Bol dobrým priateľom a bratom všetkým v Ráde  Svätého Lazara a je radosťou vzdať túto poctu veľkému služobníkovi Rádu.
50.veľmajster
Odpočívaj v pokoji, drahý Ron.
 
Preložil
Stanislav Holák
veľkoprior
Nájdete nás na: