Podpora vzdelávacieho procesu na školách

Členom nášho rádu sa podarilo zabezpečiť 10 000 ks kníh a 6 500 ks  CD a DVD Anglického jazyka v hodnote viac ako 150 000 eur.

Rád svätého Lazara Jeruzalemského je dlhoročná inštitúcia s bohatou históriou a tradíciou, ktorá sa venuje rôznym charitatívnym aktivitám a podporuje vzdelávanie a kultúru.

Knihy anglického jazyka, ktoré budú darované školám v celej SR, sú vyberané s dôrazom na pedagogickú kvalitu a vhodnosť pre vzdelávací proces. Chceme tak podporovať rozvoj jazykových zručností študentov a otvárať im nové možnosti a príležitosti v oblasti vzdelávania a kariéry.

Nie je to len o poskytnutí kníh, ale o investíciách do budúcnosti mladých ľudí. Sme presvedčení, že vzdelanie je kľúčom k úspechu a rozvoji spoločnosti a radi sa zapájame do projektov, ktoré podporujú vzdelávanie a učenie.

Špeciálne poďakovanie patrí: Ing. Karel Kloud

František Výleta

Nájdete nás na: