Investitúra 2024

V sobotu 25. mája 2024 sa spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš zúčastnil na slávnosti na Hrade Stará Ľubovňa, ktorú organizoval Vojenský a špitálsky rád svätého Lazára Jeruzalemského pri príležitosti 88. výročia založenia komendy na Slovensku a investitúry rádu.

Udalosť sa začala slávením svätej omše, ktorú celebroval biskup Ján Kuboš. Medzi koncelebrantmi bol miestny farár – dekan Pavol Lacko, ale aj člen Rádu svätého Lazára Mons. Michal Baláž. Biskup Ján vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť komunikácie medzi ľuďmi podľa príkladu Nebeskej Matky Panny Márie. Prítomných povzbudil tiež k službe blížnemu, ktorá je prejavom pochopenia nášho kresťanského poslania. V závere liturgickej slávnosti bolo požehnanie insígnií a slávnostná investitúra.

 

Nájdete nás na: