ÚTULOK SV. LAZARA V KOŠICIACH

Útulok na pol ceste Rytierskeho rádu sv. Lazara je spoločným projektom Grékokatolíckej eparchie v Košiciach a Rytierskeho rádu sv. Lazara z Jeruzalema. Dňa 10. februára 2016 sa v Košiciach konalo jeho slávnostné otvorenie. Jeho cieľom je pomáhať najmä matkám s deťmi, ktoré pomoc potrebujú v dôsledku svojej momentálnej životnej situácie (napríklad v prípade týrania). Dom na pol ceste sv. Lazara komplexne pomáha riešiť situáciu, v ktorej sa jeho obyvatelia ocitli. Za jeho sprevádzkovanie sa mimoriadne zaslúžil Ing. Zdeněk Tomčík KCLJ.

K pomoci Domu sv Lazara pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, materiálne alebo finančne.

Číslo účtu Dom sv. Lazara je VÚB Banka, a.s. číslo účtu IBAN SK88 0200 0000 0038 3038 3251
názov účtu Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice, Dominikánske nám. 2/A, 040 01 Košice

kontakty
Grekokatolícka eparchia Košice
http://www.grkatke.sk/
ThLic. Jozef Matejovský, PhD., riaditeľ charitity
tel.: 0904 529 824
email.: matejovsky.jo@gmail.com, matejovsky.jozef@atk.sk

Nájdete nás na: