Investitúra Rádu sv. Lazara Jeruzalemského

Vojenský a špitálny rád svätého Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko pod  velením J.E. Chevalier Don Francisco de Borbón Graf von Harderberg a J.B. Youssef Absi patriarcha a duchovný protektor Rádu a J.E. Chevalier Stanislav Holák Veľkoprior

oznamujú , že

dňa 4. mája  sa na hrade Stará Ĺubovňa v kaplnke svätého Michala konala archanjela konala slávnosť pri príležitosti 83. výročia založenia komendy na Slovensku a Investitúra Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

sv. omšu  celebroval J.E. Mons. Andrej Imrich , emeritný biskup a spieval Grécko katolícky katedrálny zbor svätého Jána Krstiteľa z Prešova.

Investitúry sa zúčastnili J.E. Chevalier Don Francisco do Borbón Graf von Hardenberg Veľmajster Vojenského a Śpitálneho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu ,  J.E. Milan Rýdlo z Nayenperka , veľmajster Rádu sv. Václava so sprievodom , J.E. Pavel Skowronek veľkoprior Rádu sv. Lazara z Poľska so sprievodom, členovia Veľkopriorátu Slovensko a ďalší hostia .

Pripájame kázeň J.E. Emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha ako odznela počas sv. omše

Hrad SL 19

Príspevok  Veľkopriora

Hrad SL 19Víťazstvo rozpadávajúceho sa jeruzalemského kráľa Balduina IV.

 

 

Nájdete nás na: