Newsletter Leprosy-info

Vážené exelencie, drahí bratia a sestry.

 
Z iniciatívy kancelárie Veľkého špitálnika našeho Rádu sv. Lazára bude každé tri mesiace t.j. štyri kráť v roku vydávaný newsletter Leprosy-info, v ktorom budú publikované informácie o chorobe malomocenstva / lepry /.
Nájdete nás na: