Charitatívna činnosť

Počas roku 2023 sa náš spolubrat Chev. Bc. Jozef Mičo KLJ. podielal  na rôznych charitatívnych  akciách pre deti, ako sú letný tábor na Orave, lyžovačka v Terchovej, pomoc pri organizácií koncertu Úsmev ako dar, ktorý je každoročne odvysielaný počas Vianočných sviatkov na RTVS, zabezpečení recepcie pre najmilší koncert roka, organizovanie rôznych seminárov ohľadom začlenenia mladých dospelých po opustení detských domovov.

 

 

Nájdete nás na: