WORLD LEPROSY DAY 28. január 2024 – Deň spomienky na ľudí postihnutých malomocenstvom.

Vojenský a špitálsky Rád sv. Lazára Jeruzalemského je známy tým, že už v dávnej minulosti zriaďoval lazarety (nemocnice) za hradbami Jeruzaléma pre pútnikov a rytierov prichádzajúcich do Svätej zemi, ktorí boli postihnutí malomocenstvom (leprou) a inými chorobami.  Rytieri Rádu poskytovali v lazaretoch zdravotnú starostlivosť a útechu chorým a postihnutým.
Light a Light for Lepers
Alone we can do very little, together we can achieve miracles
Sami vieme spraviť málo, ale spolu môžeme dosiahnuť zázraky. 
 
Viac informácií je možné dohľadať na web stránkach:    

https://internationaltextbookofleprosy.org/

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/372812/WER9837-eng-fre.pdf

https://www.who.int/publications/i/item/9789290228509

 

 

World Leprosy Day_Notice for 2024

Nájdete nás na: