V Prešove sa dňa 27. januára 2024 uskutočnila intronizácia nového arcibiskupa Mons. Jonáša Jozefa Maxima.

Intronizácia sídelného arcibiskupa Mons. Jonáša Jozefa Maxima vyvrcholila v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávnostnou svätou liturgiou za účasti viac ako 50 biskupov východného a latinského obradu zo Slovenska i zahraničia. Hlavným svätiteľom bol košický eparchiálny arcibiskup Cyril Vasiľ. Pápež František vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréskokatolíckej cirkvi na Slovensku Jonáša Jozefa Maxima na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera 26.októbra
Mons. Jonášovi Jozefovi Maximovi gratulujeme a prajeme mu do ďalšieho pôsobenia na tomto významnom poste veľa zdravie a spokojnosti.
Profil Mons.Jonáša Jozefa Maxima
Nový metropolita Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21.novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica. Študoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v prešove a na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Kňažskú vysviacku prijal v roku 1998 v Prešove, kde pôsobil až do roku 2004. Následne odišiel na Ukrajinu a vstúpil do Univskej larvy mníchov studitov. V roku 2011 bol zvolený za predstaveného filiálneho monastiera v Ľvove a v roku 2020 za igumena (predstaveného) Univskej larvy. Okrem svojho materinského jazyka ovláda ukrajinsky, taliansky, anglicky, rusky a francúzsky jazyk.
Nájdete nás na: