Investitúra VeľkoBailiviku Rádu sv. Lazára Jeruzalemského Sicília

Slávnostná Investitúra sa uskutočnila dňa 21.januára 2024 o 10,30hod. v katedrále v Monreale na Sicílii za účastí významných predstaviteľov Rádu sv. Lazára Jeruzalemského, ako napr. J.E. Emeritný arcibiskup Michele Pennisi apd.

 

CEREMÓNIA INVESTITÚRY 2024 POČAS TÝŽDŇA MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa oslavuje od roku 1968 v období od 19. do
25. januára v celej Európe sa v Gran Balíate Sicílie konali slávnostné obrady investitúry nových
členov Rádu sv. Lazára Jeruzalemského, na ktorých sa zúčastnila aj delegácia  Veľkého Priorátu
Slovenska vedená Veľkým Priorom Chev. Capt. Mgr. Ing. Stanislavom Holákom PhD, GCLJ,
zložená z členov Rádu Ing. Andrejom Kyljánom CLJ, Dr. Miroslavom Králikom OLJ, Ing. Rudolfom
Králikom CLJ a Milanom Čavajdom OLJ.
Ako noví významní členovia Gran Balíatu Sicílie boli do Rádu prijatí anglikánsky arcibiskup Ian
Ernest, zástupca arcibiskupa z Canterbury pri Svätom Stolci a arcibiskup Antonii, metropolita pre
Strednú a Západnú Európu Bulharského pravoslávneho patriarchátu.
Obaja vysokí predstavitelia, sprevádzaní členmi svojich sprievodov, Generálny viceprezident Adv.
Pierluigi Matta a Kancelár Gran Balíatu Dr. Francesco Paolo Tronca, absolvovali v sobotu
niekoľko inštitucionálnych stretnutí.
Najdôležitejšie stretnutia na Sicílii boli s arcibiskupom z Palerma Mons. Corradom Loreficeom, s
Prof. Massimom Midirim, rektorom Univerzity v Palerme a s Prof. Gabrielom Carapezza Figlia,
vedúcim oddelenia Univerzity LUMSA v Palerme, ďalej s Prof. Robertom Lagalom, primátorom
Palerma a s predsedom Sicílskeho regionálneho zboru.
V sobotu 20. januára 2024 sa v bazilike katedrály Monreale konala modlitba za jednotu
kresťanov a investitúra nových členov za prítomnosti zástupcov rôznych kresťanských vyznaní.
V nedeľu 21. januára 2024 sa v kostole Najsvätejšieho Srdca konala slávnostná pontifikálna omša
pod vedením Duchovného Veľkého Premonštráta Rádu arcibiskupa Micheleho Pennisiho,
koncelebrovaná Veľkým Kaplánom Gran Balíatu arcibiskupom z Monreale Gualtierom Isacchim a
Dekanom Teologickej Fakulty Sicílie Rev. Prof. Vitom Impellizzerim, s pomocou Diakona Dionisia
Catarinicchiu.
Investitúru prijali, okrem arcibiskupov Iana a Antoniiho, Otec Giovanni La Rosa, anglikánsky farár
z Randazza, Diakon Dionisio Catarinicchia, zodpovedný za úrad pre ekumenizmus a
medzináboženský dialóg Diecézy Monreale, Dr. Giovanni Imburgia, lekár a Dr. Luigi Zancla,
prezident SAMO Onlus (Spoločnosť Pomoc Onkologickému Pacientovi).
Počas ceremoniálu získali niektorí členovia Rádu povýšenie na vyššiu hodnosť a najmä Dr.
Giuseppe Canzone, prezident San Lazzaro ONLUS, ktorý vedie projekt "Solidárna zdravotná
starostlivosť", bol povýšený na Rytiera Komandéra spolu s ďalšími tromi členmi Rady Gran
Balíatu.
Bol tiež udelený kríž a titul Spoločník zásluhám Majstrovi Emanuele Di Bella, riaditeľovi Santa
Cecilia, ktorý už niekoľko rokov sprevádza všetky slávnostné ceremónie Gran Balíatu.
Ceremoniál sa ukončil požehnaním Metropolitom Antoniiho novej ikony sv. Lazára, ktorá bola
následne vystavená verejnej úcte a odovzdaním dvoch kňazských krížov "Meskel" z polovice
minulého storočia, unikátne kúsky vyrobené metódou strateného vosku, pochádzajúce z Lalibely
a Aksum, zo zliatiny striebra, medi a niklu. Kríže koptskí kňazi používajú na požehnanie veriacich.
Vďaka viacročnej a úspešnej verejnej činnosti medzi bulharskými pravoslávnymi na Sicílii a v
Kalábrii, vedenými viac ako 25 rokov Rev.mo Prof. Ivanom Ivanovom, 21. januára tohto roku s
požehnaním Jeho Excelencie Mons. Gualtierom Isacchim a Jeho Eminenciou Metropolitom
Antoniim, bola oficiálne schválená možnosť, aby stredoveký kostol Svätého Srdca Ježišovho,
hlavné sídlo Rádu, mohol byť použitý na pastoračné a liturgické účely zo strany Misie "Svätý kráľ
Boris I. Michal Bojovník" Bulharskej pravoslávnej cirkvi – Bulharský patriarchát.
Pri príležitosti 10. výročia kanonického inštalovania Metropolitu Antoniiho Bulharského, ako
arcipastiera Bulharov v Európe, a vďaka jeho úspešným misijným a sociálnym aktivitám, bol

uvedený ako člen Rádu sv. Lazára Jeruzalemského a bol mu udelený titul Eclesiastického
Komandéra.
V Ríme, tradične 25. januára, pozýva Pápežská Kancelária na podporu Jednoty kresťanov
všetkých predstaviteľov kresťanských vyznaní na slávnostné Vešpery osobne vedené pápežom
Františkom, za prítomnosti vysokých duchovných predstaviteľov pravoslávnej cirkvi, vedených
Jeho Eminenciou Metropolitom Policarpom z Konštantínopolského patriarchátu, anglikánskej
cirkvi, vedených arcibiskupom z Canterbury Justinom Welbym, ako aj všetkých patriarchátov a
arcidiecéz východného obradu.
Tento rok sa po prvýkrát zúčastnil na tejto pre kresťanov významnej udalosti aj Jeho Eminencia
Metropolita Antonii, vedený delegáciou v osobe Rev.mo Prof. Ivana Ivanova, taktiež delegáti
Bulharskej pravoslávnej diecézy v Západnej a Strednej Európe, správcovia Bulharskej
pravoslávnej komunity v Ríme a ďalší vážení hostia. Metropolita Antonii sa osobne stretol s
pápežom Františkom a s dôležitými predstaviteľmi Svätého Stolca, vďaka ktorým môže
Bulharská pravoslávna diecéza v Európe využívať katolícke chrámy a majetok na vykonávanie
liturgických a pastoračných aktivít, ako hlavná misia medzi bulharskými pravoslávnymi veriacimi
v zahraničí.

 

 

 

 

https://www.sanlazzarosicilia.it/cerimonia-di-investitura-2024-durante-la-settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani

 

https://www.sanlazzarosicilia.it/galleria-fotografica

 

 

Nájdete nás na: