7.10.2023 Rakúsko-Viedeň. Investitúra Vojenského a Špitálskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

Dňa 7.10.2023  sa vo Viedni  konala slávnostná investitúra Vojenského a Špitálskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského pri príležitosti 50. výročia Veľkého Bailiwicku Rakúska a 30. výročia Heraldickej Komendy Sighartstein  . Investitúry sa osobne zúčastnil 50. Veľmajster JE Don. Francisco de Borbón Graf von Hardenberg s manželkou . Zúčastnili sa tiež o.i. zástupcovia gréckeho  a slovenského Veľkopriorátu.

 

 

Nájdete nás na: