Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Prahe na Staromestskom námestí 15.8.2023.

Dňa 15.8.2023 sa konala aj v Prahe  slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie  za účasti kardinála Dominika Duku sv. omšu celebroval Mons . arcibiskup Ján Graubner český metropolita. Slávnosti sa zúčastnili  popredné  osobností českého verejného života . Zúčastnili sa tiež zástupcovia Rytierskeho Rádu Božieho  hrobu, Rytiersky rád sv. Lazara jeruzalemského českej jurisdikcie , Rytiersky rád sv. Václava,  Rytiersky rád sv. Huberta , Rád nemeckých rytierov . Rád Za Veľkopriorát Rytierskeho Rádu sv. Lazara Slovensko mal svoje zastúpenie vedené Veľkopriorom Capt. Stanislavom Holákom GCLJ-J.

 

Nájdete nás na: