Pomoc pre sociálne zariadenie Dobrý pastier.

cit: Je to Božie dielo, ktoré v Kláštore pod Znievom vzniklo. Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným. Je to dôkaz toho, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Ak človek využije všetky svoje dary, ktoré mu Boh dá a nebojí sa ísť ťažkou cestou, plný dôvery, tak mu Boh požehná. Útulok Dobrého Pastiera je útulkom pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, ktorí si nevážili to, čo mali, a museli to žiaľ stratiť, aby to znova našli.“

Úvod

Sociálne zariadenie Dobrý pastier  sa stará o stovky núdznych . Členovia Veľkopriorátu Slovensko  Milan Ćavajda OLJ a Andrej Kylián OLJ v júli 2023  darovali sociálnemu zariadeniu Dobrý pastier cca 500 ks obuvi a oblečenia v spolupráci s oz Koblos.

 

 

Nájdete nás na: