Mariánska púť na Levočskej hore 2023.

Nedeľa 2.7.2023 Levočská púť.  Slávnosť Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie . Slávnostná odpustová svätá omša . Celebruje J.E. Mons . Ján Graubner , pražský arcibiskup. Medzi pútnikmi mal zastúpenie aj Vojenský s špitálsky Rád sv. Lazara Jeruzalemského .

O púti informovala aj TK KBS .

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230702001

Nájdete nás na: