Festival duchovných piesní byzantského obradu XXXII. ročník .

V dňoch 9. – 11. júna 2023 sa v Katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove konal XXXII . ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu pod záštitou J.E. Mons. Petra Rusnáka KCLJ apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej eparchie . Za prešovskú gréckokatolícku eparchiu  sa  zúčastnil festivalu aj súdny vikár ICLic. Jaroslav PASOK.

O vysokú umeleckú – hudobnú úroveň  koncertu a silný duchovný zážitok  sa postarali tým,  že zo svojich repertoárov   zaspievali duchovné piesne  Gréckokatolícky zbor  Hlahol z Prešova – Sídlisko 3 – dirigent Tibor Krenický , Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa Prešov – dirigent Valéria Hricovová  , Zbor sv. Sedmopočetníkov Sobrance –  dirigent Lenka Ropoviková , Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Svätého Ducha  Michalovce – dirigent Mária Gofusová , Gréckokatolícky zbor Stauros Prešov – sídlisko Sekčov vedený  dirigentkou Evou Fuchsovou  a Mariannou Ilkovičovou , Gréckokatolícky chrámový zbor P.P. Gojdiča Vranov nad Topľou – Čemerné  – dirigent Mária Šandorová ,Zbor  sv. Romana Sladkopevca Prešov – dirigent Marián Baran , Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon Bratislava dirigent Ladislav  Sabolčák .

Gratulujeme J.E. Mons.  Mgr. Petrovi Rusnákovi KCLJ  k vysoko kultúrnemu  duchovnému  priebehu festivalu a za pozvanie vyjadrujeme osobitné poďakovanie pani  Valérii Hricovovej.

Koncertu sa zúčastnili aj zástupcovia Vojenského špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského  vedení Veľkopriorom J.E. Stanislavom Holákom GCLJ.

 

The XXXII. year of the festival of spiritual songs of the Byzantine rite under the auspices of JE Mons. Petr Rusnák KCLJ of the apostolic administrator sede vacante of the Prešov eparchy took place in the Cathedral of St. John the Baptist in Prešov on June 9-11, 2023. On behalf of the Prešov Greek Catholic Eparchy, the judicial vicar ICLic. Jaroslav PASOK also participated in the festival.

High musical and spiritual level of the concert was ensured by Greek Catholic choir Hlahol from Prešov – Sídlisko 3 – conductor Tibor Krenický, Greek Catholic Cathedral Choir of St. Ján Krstiteľ Prešov – conductor Valéria Hricovová, Choir of St. Septuagint Sobrance – conductor Lenka Ropoviková, Choir of St. Jozef at the Basilica of the Holy Spirit Michalovce – conductor Mária Gofusová, Greek Catholic choir Stauros Prešov – Sekčov – conductors Eva Fuchsová and Marianna Ilkovičová, Greek Catholic church choir P.P. Gojdiča Vranov nad Topľou – Čemerné – conductor Mária Šandorová, Choir of St. Roman Sladkopevec Prešov – conductor Marián Baran, Greek Catholic Cathedral Choir Kyrillomethodeon Bratislava  – conductor Ladislav Sabolčák.

Congratulations to H.E. Msgr. Mgr. We express our special thanks to Peter Rusnák KCLJ for the highly cultural and spiritual course of the festival and Mrs. Valéria Hricova for the invitation.

We want to express special gratitude to Mrs. Valéria Hricová for the invitation.

The concert was also attended by representatives of the Military Hospital Order of St. Lazar of Jerusalem led by the Grand Prior H.E. Stanislav Holák GCLJ.

Záver festivalu Prešov (music, final song)

https://www.logos.tv/sk/video/6-medzinarodny-festival-duchovnych-piesni-byzantskeho-obradu-11-13-11-2016

https://www.logos.tv/video/9

www.grkatpo.sk

scan_20230611175922

 

 

 

Nájdete nás na: