Oslava 800. výročia založenia Rádu sv. Lazára v Nemecku.

Oslava 800. výročia založenia Rádu sv. Lazára v Nemecku.

 
Pri príležitosti 800. výročia založenia Rádu sv. Lazára v Nemecku sa uskutoční v dňoch 28.- 29. júla 2023 v meste Gotha slávnostná spomienka na túto udalosť, keď v roku 1223 gróf Ludwig IV Thuringen so svojou manželkou založil hospic Márii Magdalény v tomto meste a daroval ho Rádu sv. Lazára. Pri tejto príležitosti sa v hospici uskutoční akt odhalenia spomienkovej plakety na túto udalosť, tiež modlitby v kostole Augustiánov, slávnostný banket a charitatívny bál nadácie Sv. Lazára v Nemecku na radnici v meste Gotha.
Nájdete nás na: