Slávnostný obed v Mansion House

Dňa 30. septembra 2022 na základe pozvania Veľkopriorátu Anglicka a Walesu Vojenského a Špitálneho Rádu Svätého Lazara Jeruzalemského sa členovia našej jurisdikcie vedení Grand Prior HE Chev. Capt. Stanislavom Holákom, GCLJ, zúčastnili slávnostného obeda v priestoroch historickej Egyptskej sály Mansion House v Londýne pri   príležitosti zvolenia a pôsobenia vo funkcii Lord Mayor City of London The Rt, Hon. The Lord Mayor Vincenta Keavenyho.  Lord Mayor je  medzinárodný veľvyslanec pre sektor finančných a profesionálnych služieb Spojeného kráľovstva, vedie aj City of London Corporation, riadiaci orgán Square Mile. Je to každoročne volená funkcia konšelmi a je vykonáva pro bono. Vincent Keaveny je 693. primátorom Londýna.

Slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj Grand Master Rádu sv. Lazara J. Ex. Francisco de Borbon Graf von Hardenberg spolu so svojou rodinou.  Na podujatí boli delegácie jurisdikcií Nemecka, Grécka, Fínska, Českej republiky, Holandska a mnohých ďalších. Po slávnostných príhovoroch a oficiálnej časti pokračovala slávnosť neformálnymi  srdečnými  rozhovormi medzi jednotlivými členmi Rádu.

Na záver vyjadrujeme želanie, aby Všemohúci Trojjediný Boh na príhovor sv. Lazara sprevádzal Vincenta Keavanyho v jeho pozícii primátora pre blaho všetkých, ako aj každého brata a sestru nášho Rádu pri plnení poslania Rádu.

Atavis et Armis.

 

 

Nájdete nás na: