Investitúra Rádu sv. Lazára na hrade Stará Ľubovňa dňa 3.9. 2022.

Dňa 3.9.2022  sa konala Investitúra Rádu svätého Lazara Veľkopriorát Slovensko v kaplnke svätého Michala archanjela  na hrade Stará Ľubovňa pri príležitosti 86. výročia založenia komendy rádu na Slovensku.

Na sv. omši a investitúre sa zúčastnili    Veľkobailiff  Rádu sv. Lazára v Českej republike J.E. Ing. Ondrej Farka KCLJ s doprovodom , J.E. Veľkoprior  Rádu sv. Lazára v Poľsku MUDr. Pawel Skowronek GCLJ s doprovodom , J.E. Veľmajster Rádu sv. Václava so sprievodom, za Rád maltézskych rytierov Český veľkopriorát sa zúčastnil   Chev.  MUDr. Peter Buday .

Svätú omšu celebroval J.E. Mons. Andrej Imrich Emeritný spišský  biskup.

Nájdete nás na: