Slávnostná svätá omša v Oščadnici pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

15. augusta sa zástupcovia Vojenského a špitálneho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského
zúčastnili slávnostnej hodovej svätej omše pri príležitosti sviatku Nanebovzatej Panny Márie vo
farnosti Oščadnica. Slávnostnú svätú omšu celebroval J.E. Mons. Andrej Imrich, emeritný
spišskonovoveský biskup, koncelebrovali dekan JCLic. Marián Vojtek a miestny farár PeadDr. Ondrej
Rašovec.
Krásne slnečné počasie prilákalo hojnú účasť veriacich, ako domácich tak i zo širšieho okolia,
ktorí prišli ďakovať a vyprosovať od Matky Božej hojnú pomoc a ochranu ako aj orodovať
a vyprosovať skrz jej syna Ježiša Krista od Nebeského Otca hojnosť Božej milosti a darov Ducha
Svätého. Malebný kostolík zasadený do horského prostredia Kysuckých Beskýd bol postavený na
vrchole Kalvárie v rokoch 1945 – 1948 ako poďakovanie za ochranu počas druhej svetovej vojny, keď
na jej konci prechádzal obcou vojnový front a hrozilo vypálenie osád za pomoc partizánom. Na
mocný príhovor Bohorodičky však nedošlo k tomu najhoršiemu a front prešiel obcou bez ujmy na
ľudských životoch. Túto skutočnosť pripomenul aj otec biskup Imrich vo svojej homílii ako aj slová
svätého Otca Františka o úcte k našim predkom, seniorom, ktorí nám zanechali krásne diela
vytvorené svojim umom a prácou svojich rúk a stále sú užitoční pre našu spoločnosť. Spoločne teda
prosme a vzývajme: „ Nanebovzatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame a nech
dedičstvo otcov nám zachová Pán.“
Atavis et Armis

Nájdete nás na: