Nový Dom sv. Lazára v Martine.

BENETRIX, n.o.- Dom svätého Lazára je zariadenie sociálnych služieb  v meste Martin, časť Priekopa s kapacitou sto prijímateľov o ktorých sa stará s úctou a láskou 55 zamestnancov. Snažíme sa o vytvorenie dôstojného a bezpečného prostredia pre našich seniorov, aby im to pripomínalo čo najviac ich vlastný domov. Prihliadame na ich individuálne potreby a schopnosti.

Nájdete nás na: