Charitatívna pomoc pre sociálne zariadenie Benetrix n.o. .

Zariadenie BENETRIX n.o. , poskytuje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť pre cca sto seniorov s priemerným vekom 85 rokov . Venuje sa edukačným činnostiam , pohybovým , tvorivým a iným aktivitám.
V roku 2021 postavili altánok aby obyvatelia  zariadenia BENETRIX n.o. mohli byť na zdravom vzduchu pod strechou  pri vyššie uvedených činnostiach    v hodnote 20 000 eur a stavebnú prípravu kaplnky v hodnote 5000 eur.
V rámci charitatívnej činnosti , ktorú túto aktivitu vykonali naši spolubratia Rudolf Kulman KLJ a Vladimír Śvehla OLJ v minulom roku.
Nájdete nás na: