Tento svet opustil J.E. Desmond Tutu.

ARCHBISKUP DESMOND TUTU
V tento deň svojho pohrebu v Kapskom meste sa Veľký bailiwick rádu svätého Lazára v Južnej Afrike pripája k celosvetovému smútku za arcibiskupom Emeritom Desmondom Tutu.
Jeho smrť bola hlbokou stratou pre svet, jeho krajinu, anglikánsku cirkev južnej Afriky a Rád sv. Lazára.
Rád je hrdý na svoje spojenie s arcibiskupom Tutuom, ktorý bol investovaný s kaplánom Ecclesiastického veľkríža v roku 2008.
Arcibiskup bol nepochybne jedným z najväčších synov juhoafrickej pôdy. Počas celej svojej dlhej a výnimočne distingvovanej kariéry neúnavne pracoval na ukončení zla Apartheidu a nerovnosti v Južnej Afrike a na snahe o národné zmierenie a čestné účtovanie za zlo minulosti. Ale viac než toto, bol exportný majster ľudských práv na celom svete a nebojácny odporca všetkých foriem útlaku.
Slávne vyhlásil: „Ak ste neutrálny v neprávosti, zvolili ste si stranu utláčateľa. „
Obaja sme bohatší za to, že sme žili po boku tohto veľkého Juhoafričana a chudobnejší o jeho stratu.
Na obrázku môže byť 1 osoba a stojaca osoba
Nájdete nás na: