Relácia “ Na blízku ľuďom bez domova“ odvysielaná TV Lux dňa 10.12.2021.

Dňa 10.12.2021 odvysielala  TV Lux reláciu „Na blízku ľuďom bez domova“  kde ako hosť relácie  pani riaditeľka gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach  pani Anna Ivanková  spomenula aj Vojenský špitálsky Rytiersky Rád sv. Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko.
Dáva  to možnosť aj nám v tomto adventnom čase venovať spomienku našim rytierom , ktorí  sa zapísali svojou šľachtenosťou aj do našich spomienok a už tento Vianočný čas nestrávia medzi nami.
                                                                                         Stanislav Holák
                                                                                            Veľkoprior
Nájdete nás na: