Primátorom Londýna sa stal J.E. Alderman Vincent Keaveny GCLJ a GCRLJ.

Vaše Excelencie, drahí bratia, sestry a priatelia.

V prílohe pripájam krátke video z osláv víťazstva vo voľbách na post primátora mesta Londýn. Vo voľbách tento rok zvíťazil J.E. Alderman Vincent Keaveny, GCLJ a GCRLJ. Stal sa tak prvým členom nášho rádu, ktorý bol zvolený do takejto významnej funkcie.
Pri tejto príležitosti na podporu osláv tohto úspechu Veľkoprioráty Anglicka a Walesu sponzorovali slávnostný sprievod v uliciach Londýna. Bolo nám cťou, že Veľmajster a Emeritný Veľmajster nášho rádu sa zúčastnili na tejto významnej udalosti v sprievode s manželkou Veľmajstra nášho rádu Sophie Karoly ako výraz uznania J.E. Vincentovi Keaveny, ktorý zastával počas pôsobenia v našom ráde vysoké národné a medzinárodné posty.
Slávnostný sprievod primátora v uliciach Londýna je najväčšia a najstaršia udalosť tohto druhu vo svete.
Chevalier Norman Hunter KCLJ  KMLJ
Nájdete nás na: