Nový dar školám v pôsobnosti Spišskej diecézy.

V októbri  2021 sme opäť už po tretí krát darovali základným a stredným školám na území Spišskej diecézy učebné pomôcky a učebnice pre učiteľov na podporu výuky  anglického jazyka v období kedy  má Covid výrazne negatívne dopady aj na školstvo a úroveň vzdelávania na Slovensku .

Nájdete nás na: