Investitúra Velehrad 1. až 3. 10. 2021.

V prvých októbrových dňoch sa konala spoločná investitúra  Veľkobailiviku Českej republiky a Veľkopriorátu Slovensko Vojenského a špitálneho rádu sv. Lazara Jeruzalemského na Velehrade. Svätú omšu celebrovali J.E.  Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký a metropolita moravský a J.E. arcibiskup michalovsko- košický Juraj Stránsky.

Účastníci položili veniec pred  Bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda ako prejav úcty k pamiatke Tomáša Jozefa kardinála Špidlíka a  arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.

Počas investitúry Veľkopriorátu Slovensko boli do Vojenského a špitálneho rádu prijatí noví členovia PhDr. Miroslav Králik a Milan Čavajda.

Do dôstojníckych hodností boli povýšení Capt. Mgr. Rudolf Králik  a Andrej Kylián.

Do rytierskeho stavu bol povýšený MVDr. Ján Rosocha Csc.

 

scan

 

 

 

 

 

Nájdete nás na: