Investitúra v Hejniciach 25.9.2021.

Dňa 25.9.2021  tradične v čase sviatku svätého Václava štátneho sviatku Českej republiky sa konala v kláštore v Hejniciach investitúra Rytierskeho Rádu svätého Václava a Vojenského a špitálskeho rádu svätého Lazara Jeruzalemského.  Investitúru podporili svojou účasťou aj kancelária prezidenta Českej republiky a predseda poslaneckej snemovne ČR. Svätú omšu celebroval J.E. Mons. Mgr. Ján Baxant biskup litoměřický.

Počas investitúry bol do Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského Veľkopriorátu Slovensko prijatý Ing. Vladimír Švehla. Počas investitúry  boli odovzdané vyznamenania  „Za zásluhy a celoživotný morálny postoj jednotlivca na poli kultúrno-spoločenskom“  od Rytierskeho rádu svätého Václava udelené v roku 2020 a v roku 2021 ich prevzali  J.E.Veľkoprior Chev. Capt. Ing. Stanislav Holák PhD. GCLJ,  Col. Ing. Ján Vitko CLJ a Capt. Mgr. Rudolf Králik OLJ.

 

 

 

Nájdete nás na: