Apoštolská návšteva Svätého otca na Slovensku.

 

Svätý Otec František prišiel na Slovensko ako Peter dnešných dní povzbudiť bratov a sestry vo viere. Prišiel, aby nás Pán skrze neho povzbudil k obnove našej viery, k odhodlaniu žit podľa evanjelia a nachádzať nové cesty ohlasovania radostnej zvesti ľuďom dnešného sveta s osobitným akcentom na slabých a núdznych i v odvahe čeliť výzvam, s ktorými dnešný svet zápasí. Všetko toto je umocnené svedectvom jeho služby a osobitnej charizmy i sily slova, ktorým sa nám prihovára.

Vo viacerých mediách je možné sledovať príhovory Svätého Otca. Prinášame odkazy na jeho príhovory a homílie.

https://www.abuba.sk/abuba/papez-prihovory

Záverečnej svätej omše v Šaštíne medzi pútnikmi mal svoje zastúpenie aj  Vojenský a Špitálsky Rytiersky Rád svätého Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko , Rytierskeho Rádu svätého Jána, Rytierskeho Rádu svätého Huberta .

 

 

 

Nájdete nás na: