Pomoc školám , žiakom a rodičom pri zvládaní korona krízy v oblasti vzdelávania.

Už dva roky trápi celú spoločnosť tzv korona kríza . Vybrala si obete na životoch, na zdraví, na ekonomike a aj na vzdelávaní študentov a žiakov na školách .  V snahe zmierniť dopady  v školstve rokoch 2020 a 2021 Veľkopriorát Slovensko Vojenského a Špitálskeho Rytierskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského doviezol a rozdal  v troch sériách učebné pomôcky, učebnice, návody na používanie študijných pomôcok a CD nosiče na podporu výuky anglického jazyka pre najmä regiony Kysúc, Turca, Oravy, Liptova, Spiša, Śariša a Zemplína pre prvý a druhý stupeň základných škôl a tiež pre stredné školy . Dňa 15. 6. a 17. 6. 2021 sa uskutočnila odovzdanie daru na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi . Odozdania daru sa zúčastnili primátor Mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, kaplán farnosti Sp. Nová Ves Mgr. Anton Durčák , riaditeľ školskej správy pri biskupskom úrade na Spišskej Kapituli PaedDr. Maroš Labuda, riaditeľka ZŚ sv. Cyrila a Metoda Mgr. Slavomíra Michlíkova a zástupcovia základných a stredných škôl , zástupkyňa gr. katol. charity z Košíc   Mgr. Anna Ivanková a ďalší.  Za Veľkopriorát Slovensko odovzdal dar špitálnik Veľkopriorátu Ján Vitko CLJ.

Informáciu o odovzdaní daru priniesola FB stránka Mesta Spišská Nová Ves dňa 15. 6. 2021.

https://www.facebook.com/mestosnv

TV Reduta

https://www.snv.sk/spravy/?video=210616-1

Na foto zľava Ing. Pavol Bečarik primátor Mesta SNV, Ján Vitko CLJ , PaedDr. Maroš Labuda , Mgr. Anton Dučák kaplán farnosti SNV

 

Nájdete nás na: