Príspevok Rytierskeho Rádu Maršala Radeckého k spoločnej histórii národov Rakúsko-Uhorskej monarchie .

Autorom článku je Prof. Reinhard Knittel . Blízkosť Cisára Karola I. a Poľného Maršala J. Radeckého a oddanosť Poľného maršala Radeckého cisárovi aj po rokoch ukazuje skutočnosť , že ako jediný kto nebol Habsburg je pochovaný v hrobke Habsburgovcov . Cisár Karol I. ho chcel mať pri sebe aj na večnosti .

scan0036

Nájdete nás na: