Vatikánska pracovná skupina sa bude zaoberať exkomunikáciou mafiánov.

Exkomunikáciou mafiánov sa bude zaoberať vatikánska pracovná skupina , ktorej členom je aj  J.E. arcibiskupom Mons. Michele Pennisim  cirkevným Veľkopriorom Vojenského Rytierskeho  Śpitálskeho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemského  , ktorý zakázal aby mafiáni mohli byť krstnými alebo birmovnými otcami .

 

Vatikán 10. mája (RV) Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj zriadilo Pracovnú skupinu pre exkomunikáciu mafií. Iniciatíva, ktorá vznikla práve v čase, keď Cirkev blahorečila sudcu Rosaria Livatina pre jeho kresťanský príklad a charakternosť v zápase s mafiou, je ďalším krokom v angažovanosti sa vatikánskeho úradu v tejto problematike.

„Ku cti Rosaria Livatina, prvého blahoslaveného sudcu v dejinách Cirkvi, ktorý svoju profesiu vykonával odvážne ako poslanie laika, zriadilo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj pracovnú skupinu pre ´exkomunikáciu mafií´ s cieľom prehĺbiť tému, spolupracovať s biskupmi sveta, propagovať a podporovať iniciatívy.“

Takto o zriadení skupiny informovalo dikastérium 9. mája 2021, v deň slávnosti blahorečenia sicílskeho sudcu v Agrigente, ktorý bol zabitý mafiou v roku 1990. Už v auguste 2018 dal prefekt dikastéria kardinál Peter Turkson zrod medzinárodnej globálnej sieti proti korupcii, organizovanému zločinu a mafiám.

Táto téma je predmetom pozornosti magistéria pápeža Františka. Vo svojej nedávnej sociálnej encyklike Fratelli tutti upozorňuje, ako „samota, obavy a neistota mnohých ľudí, ktorí sa cítia opustení systémom, spôsobujú, že sa vytvára úrodná pôda pre mafiu“ (č. 28). V texte pápež pripomína, ako sa mafia  vnucuje predstavovaním sa ako „ochrankyňa“ zabudnutých, „zatiaľ čo sleduje svoje vlastné kriminálne záujmy“. Toto konštatovanie sa zdá byť výzvou nepodceňovať ani súčasné riziko súvisiace so sociálno-ekonomickou krízou vyvolanou pandémiou.

Od  historického energického apelu Ján Pavol II. na obrátenie mafiánov, ktorý vyhlásil vo Valle dei Tempi v Agrigente v máji 1993, cez zadefinovanie mafie ako „cesty smrti“ Benediktom XVI. v roku 2010 v Palerme, prichádzame k poslednej „exkomunikácii“ mafiánov pápežom Františkom v Sibari, v Kalábrii, v roku 2014. Pri tej príležitosti Svätý Otec v homílii pri svätej omši slávenej 21. júna na otvorenom priestranstve v Ex Insud definoval „Ndranghetu“ ako „klaňanie sa zlu a pohŕdanie spoločným dobrom“ a dodal, že mafiáni „nie sú v spoločenstve s Bohom: sú exkomunikovaní“.

Pracovná skupina „pre exkomunikáciu mafií“ vznikla práve preto, aby dala pastoračný podklad slovám pápeža Františka a umožnila Cirkvi s jej univerzálnosťou odpovedať na celosvetový charakter mafií vyjasnením, že patriť k nim je nezlučiteľné s evanjeliom. Ciele novovzniknutej pracovnej skupiny vysvetlil pre Vatican News koordinátor iniciatívy Vittorio V. Alberti, oficiál Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj:

„Komisia bola zriadená ako pokračovanie práce, ktorú sme začali pred štyrmi rokmi v záležitosti mafie a korupcie. V istom bode sme si totiž uvedomili, že v Sociálnej náuke Cirkvi, v Kánonickom práve, ani v Katechizme sa nespomína exkomunikácia mafiánov. Uvedomili sme si, že na posilnenie tejto exkomunikácie, vyhlásení a náuky pápeža Františka k tejto téme, bolo potrebné niečo podniknúť. Z tohto vzišlo vytvorenie pracovnej skupiny.“ 

Ako vysvetlil Vittorio Alberti, pracovná skupina bude spolupracovať a podporovať biskupov sveta, ktorí už pracujú v týchto záležitostiach. Ďalej bude propagovať a podporovať iniciatívy v tejto oblasti a koordinovať ich. Je potrebné definitívne vylúčiť akúkoľvek možnosť kompromisu určitého „katolicizmu“ s mafiami, a venovať sa i doktrinálnym a kánonicko-právnym aspektom, uviedol Vittorio Alberti.  Priblížil aj zloženie skupiny s menami siedmich osobností:

„Súčasťou skupiny sú arcibiskup Monrealu Mons. Michele Pennisi, predseda Tribunálu Mestského štátu Vatikán Giuseppe Pignatone, ďalej prezident Asociácie Libera otec Luigi Ciotti a tiež vedúca Parlamentnej protimafiánskej komisie Rosy Bindiová.

Potom sú tam generálny inšpektor kaplánov talianskych väzníc otec Raffaele Grimaldi, docent na Lateránskej univerzite don Marcello Cozzi, ktorý má dlhodobú skúsenosť s týmito témami, a je tam tiež Mons. Ioas Alexandru Pop z Pápežskej rady pre legislatívne texty. Ako dikastérium sme si totiž určili, že zapojíme aj ďalšie dikastériá, od ktorých už máme úplnú podporu. Je to napríklad Kongregácia pre náuku viery a spomínané dikastérium zaoberajúce sa legislatívnymi textami.“

Koordinátor iniciatívy Vittorio Alberti odpovedal aj na otázku, prečo oznámili zriadenie tejto komisie práve v deň blahorečenia Rosaria Livatina:

„Blahorečenie Livatina je skutočne epochálnou udalosťou, pretože je prvým sudcom v histórii Cirkvi, ktorý sa stal blahoslaveným a ide o laika, autentického laika. 

Potom i uznanie zo strany Svätej stolice, univerzálnej Cirkvi, mučeníctva sudcu, ktorý zakročil proti mafiám, je veľmi silným posolstvom pre potvrdenie, že mafia nemá nič spoločné s evanjeliom a teda ani s Cirkvou.

To, čo nám leží na srdci je predovšetkým potvrdiť raz a navždy, že na svete nie je možné patriť k mafiám a byť súčasťou Cirkvi. Z tohto východiska chceme budovať novú pastoráciu, nový program v zmysle kultúry, ktorý sa bude týkať predovšetkým obetí, čoho súčasťou bude aj práca vo väzeniach, rozhovory s odsúdenými a ich sprevádzanie na ceste nádeje.“ 

Nájdete nás na: