Poďakovania za podporu a pomoc.

V prílohe pripájame  niekoľko ďakovných listov za časť pomoci a podpory najmä v oblasti vzdelávania  základným a stredným  školám  a inštitúcií pôsobiacich na Slovensku v oblasti  školstva na Slovensku v rokoch 2020 a 2021.

Osobitné poďakovanie Veľkopriorovi Capt. Ing. Mgr. Stanislavovi Holákovi PhD. GCLJ

 

Scany ďakovných listov z rokov 2020  a 2021

scan0024    scan0025    scan0026   scan0027   scan0028

foto : Špitálnik Veľkopriorátu Slovensku pri odovzdávaní učebných pomôcok riaditeľovi Strednej priemyselnej školy  v Spišskej Novej Vsi RNDr.  Ladislavovi  Ruttkayovi.

V rámci Rímskokatolíckej cirkvi  Biskupstvo Spišské Podhradie  úspešne pôsobí Školský úrad , ktorý  má v zodpovednosti cca 50 škôl. V rokoch 2020 a 2021 Veľkopriorát Slovensko podporil vzdelávací proces darovaním študijných materiálov  pre podporu  výuku anglického jazyka.  Na fotografii v strede je diecézny administrátor J.E. Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš PhD, vpravo J.E. Mons. Andrej Imrich emeritný  pomocný biskup spišskej diecézy , vľavo je špitálnik Veľkopriorátu Slovensko Lt. Col. Ing Ján Vitko CLJ pri symbolickom odovzdávaní daru .

 

 

Poďakovanie za učebné pomôcky na výuku anglického jazyka od SEŠ zo Spišskej Novej Vsi – jún 2021

scan0044

Nájdete nás na: