Svätý otec František upravuje kalendár a vkladá doň pamiatku sv. Lazara na deň 29.júla.

PAPA FRANCESCO MODIFICA IL CALENDARIO
ROMANO GENERALE ED INSERISCE LA MEMORIA

DI SAN LAZZARO

(I Santi Marta, Lazzaro e Maria – dipinto di un maestro spagnolo – 1480 – 1500, Valencia

Museo Lázaro Galdiano, Madrid)

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a iscrivere nel Calendario Romano Generale la memoria di San Lazzaro insieme a quella delle sorelle Marta e Maria, che sarà celebrato il 29 luglio. Finora nel Calendario Romano Generale figurava la memoria della sola Marta.

“La tradizionale incertezza della Chiesa latina – spiega nel decreto il Cardinale Sarah – circa l’identità di Maria che decise l’iscrizione della sola Marta il 29 luglio nel Calendario Romano, ha trovato soluzione in studi e tempi recenti, come attestato dall’odierno Martirologio Romano che commemora in quello stesso giorno anche Maria e Lazzaro. Inoltre, in alcuni Calendari particolari i tre fratelli sono celebrati insieme in tale giorno”.

Sottolineando la loro importante testimonianza evangelica il Papa ha disposto che il 29 luglio figuri nel Calendario Romano Generale la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro.

Voľný preklad

PÁPEŽ FRANTIŠEK UPRAVUJE
VŠEOBECNÝ RÍMSKY KALENDÁR A VKLADÁ PAMÄŤ

ZO SAN LAZZARO

(Svätá Marta, Lazár a Mária – maľba španielskeho majstra – 1480 – 1500, Valencia

Múzeum Lázaro Galdiano, Madrid)

Pápež František splnomocnil Kongregáciu pre Boží kult a kázeň sviatostí, aby do všeobecného rímskeho kalendára zapísala pamiatku svätého Lazara spolu s jeho sestrami Martou a Máriou, ktorá sa bude sláviť 29. júla. Až doteraz bola spomienka na samotnú Martu zahrnutá do všeobecného rímskeho kalendára.

„Tradičná neistota latinskej cirkvi – vysvetľuje vo výnose kardinál Sarah – o totožnosti Márie, ktorá sa 29. júla rozhodla zaregistrovať do rímskeho kalendára iba Martu, našla v nedávnych štúdiách a dobách riešenie, čo dokazuje dnešný rímsky martyrológia, ktorá si v ten istý deň pripomína aj Máriu a Lazára. Ďalej sa v niektorých konkrétnych kalendároch slávia v tento deň traja bratia “.

Pápež zdôraznil svoje dôležité evanjeliové svedectvo a nariadil, aby sa 29. júla do všeobecného rímskeho kalendára zahrnula spomienka na svätých Martu, Máriu a Lazára.

Nájdete nás na: