Opustil nás J.E. Mons. vladyka Milan Šášik CM , EGCLJ.

Erb Milan Šášik

Milan Šášik

J.E. vladyka Mons.Milan Šášik CM  sa narodil 17. septembra 1952 v Lehote , zomrel 14.júla 2020 v Užhorode na Ukrajine . Bol grékokatolícky eparcha Mukačevskej grékokatolíckej eparchie na Ukrajine , člen Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a členom Vojenského špitálneho Rytierskeho rádu sv. Lazara  Jeruzalemského v hodnosti Cirkevného Veľkokríža .

V rokoch 1971 – 1976 študoval na Rímskokatolíckej – cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislava . V roku 1971 tajne vstúpil do Misijnej kongregácie otcov lazaristov ( vincentínov ) kde v roku 1973 zložil večné sľuby .

Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976 z rúk biskupa a apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy Júliusa Gábriša . Pôsobil v Trnavskej arcidiecéze ako diecézny kňaz , najprv ako kaplán v Leopoldove, Preseľanoch a Stupave a neskôr ako farský administrátor , resp. farár v Banskej Belej, Vysokej a Jacovciach .

V roku 1990 ho provinciál slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul vyslal na ďalšie teologické štúdia do Ríma, kde v rokoch 1990 – 1992  absolvoval štúdium na Pápežskom teologickom inštitúte Teresianum.

Pôsobil na Apoštolskej nunciatúre na Ukrajine v Kyjeve v rokoch 1992 – 1998. Od roku 2000 pracoval ako rímskokatolícky farár v ukrajinskom Perečine.

Dňa 12. novembra 2002  ho pápež sv. Ján Pavol II. vymenoval za apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie. Na Slávnosť Zjavenia Pána dňa  6. januára 2003  prijal ako rímskokatolícky kňaz biskupskú konsekráciu spolu s vladykom jánom Babjakom  SJ z rúk pápeža sv. Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Pápež  Benedikt XVI.  ho  17, marca 2010  povýšil za riadneho eparchiálneho biskupa Mukačevskej eparchie.

Zomrel náhle a nečakane zaopatrený sviatosťami v utorok 14. júla 2020  vo večerných hodinách na  krčové žily a trombózu . Pochovaný bol 20. júla 2020 v krypte Katedrály Povýšenia svätého kríža v  Užhorode . Pohrebné obrady viedol prešovský arcibiskup metropolita Mons.  Ján Babjak  SJ. Ukrajinský prezident Volodymyr Olkesandrovič Zelenskyj  udelil v deň pohrebu vladykovi Milanovi štátne vyznamenanie Za zásluhy II. stupňa In memoriam. Zádušná svätá omša za dušu zosnulého vladyku Milana bola odslúžená v jeho rodnej obci Lehota, nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom a v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave, predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským.

Dňa 25. septembra 2020  prezident Zelenskyj po svojom návrate zo Slovenska sa poklonil pamiatke vladyku Milana pri jeho hrobe v Užhorode.

Nájdete nás na: