Dom sv. Lazara v Košiciach -vysvätenie kaplnky.

Náš    Dom sv. Lazara v Košiciach  už niekoľko rokov poskytuje pomoc  najmä matkám s deťmi , ktoré sa stali obeťami násilia a potrebujú  ochranu . V tomto roku sme pomohli so zriadením  kaplnky a oltáru  priamo v Dome  ,ktorá bude poskytovať duchovnú útechu jeho obyvateľom .  S radosťou sme sa dňa zúčastnili slávenia sv. omše a  vysvätenia kaplnky  vladykom  Milanom  Chauturom  CSsR  dňa 29.2. 2020 . Veríme, že pomôže nájsť cestu životom pre tých komu je určená .

Nájdete nás na: