Vianočné blahoželanie Veľkopriora

Vaše excelencie, confreres, consoeurs, drahí priatelia,
Spoločne sa tešíme na nadchádzajúce sviatočné dni – každý miluje Vianoce, i preto Vám želám  požehnané a milosti plné vianočné sviatky  a šťastlivý Nový rok 2020.
S bratským pozdravom
Stanislav Holák
veľkoprior
Your Excellency, Confreres and Consoeurs, dear frieds,
I am looking forward to the upcoming holidays – every body love Christams, that´s why I wish you a blessed and graceful  of Christmas holidays and a happy New Year 2020.
Confraternally yours
Stanislav Holák
Grand Prior
Grand Priory Slovakia
                                                        
                                                                     
Nájdete nás na: