Dom sv. Lazara v Košiciach

Drahí bratia a sestry,

z poverenia nášho Veľkopriora Vám chcem dať do pozornosti novú web stránku Greckokatolíckej charity v Košiciach . V rámci Slovenska došlo k zjednoteniu web stránky s katolíckou charitou  podľa konceptu katolíckej charity http://charita.grkatke.sk/.
Ako viete v rámci greckokatolíckej charity v Košiciach  je prevádzkovaný aj Dom sv. Lazara  v tomto čase poskytujúci pomoc a ochranu najmä matkám s deťmi . V minulom roku sa viaceré matky stali obeťami násilia na verejnom priestranstve, kde v blízkosti Domu sv. Lazara ich vystriehli agresori pri návrate na ubytovanie. Pocit ohrozenia a výhrady mali aj radoví obyvatelia tej časti mesta, kde sa Dom sv. Lazara  nachádza. Za pomoci Mestskej polície v Košiciach sa podarilo umiestniť nové kamery ich kamerového systému tak , že pokrývajú priestor pred Dom sv. Lazara , zreteľným označovaním verejného priestranstva , hliadkovou činnosťou mestskej polície    sa podarilo v tomto roku situáciu zlepšiť ako pre našich chránencov tak aj pre radových občanov .
V tomto čase na stránke  http://charita.grkatke.sk/ majú  výzvu o pomoc najmä týkajúcu sa pomoci deťom oblečením a pod.
Blíži sa deň sv. Mikuláša, kedy sa deti žijúce v rodinách  budú tešiť  z darčekov v kruhu rodiny, blížia sa vianočné sviatky, obraciam sa preto na Vás s prosbou, aby ste zvážili a podľa svojich možností poskytli pomoc našim chránencom v Dome sv. Lazara v Košiciach , deťom ktoré mali menej šťastia v živote, aby aj  v ich  očiach zažiarilo šťastie a láska.
                                                                       S úctou
                                                                                                         Ján Vitko OLJ
Nájdete nás na: