Historické výročia a púte

V dňoch 4. až 7. júla 2019 sa delegácia Vojenského a Špitálneho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu  Veľkopriorát Slovensko zúčastnila  púte a Dní dobrej vôle na Velehrade aj pri príležitosti 1 150 rokov od smrti sv. Cyrila a menovania prvého Veľkomoravského biskupa Slovenov sv. Metoda, tiež 200 rokov vymenovania Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupom a 30 rokov svätorečenia Anežky Českej.

Dňa 8.7.2019 sa naša delegácia zúčastnila každoročnej Mariánskej púte v Levoči kde slávnostnú sv.  omšu celebroval poľský kardinál Stanislaw Rylko emeritný predseda Pápežskej rady pre laikov vo Vatikáne a arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore  v Ríme.

 

Anton Fabián  v svojom diele “ Vydarený život“ popísal pokrok a rozvoj v prvom rade náboženský , ale aj spoločenský Slovenov – Slovákov  takto  :

cit:“Stačí porovnať pohanský svet s kresťanským , aby sme na rozdieloch zistili prínos Cyrila a Metoda.

Po prvé: dôstojnosť človeka -úcta k ľudskej osobe. V pohanstve existovali otroci, človek bol vecou.Kresťanstvo prichádza s myšlienkou , že každý človek je stvorený na obraz Boží, preto má dôstojnosť, je hoden úcty, bez ohľadu na to, v akom postavení sa nachádza.

Po druhé: v pohanských -barbarských kmeňoch platil zákon krvnej pomsty.Kresťanstvo povzbudzuje k odpusteniu. Učí človeka modliť sa: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom. Kresťanstvo krvnú pomstu zakazuje.

Po tretie: v pohanských národoch sa konali ľudské obety , najmä obety detí.Kresťanstvo prichádza s chlebom a vínom, ako obetou na oltári, ktorá nikomu život neberie, práve naopak , učí darovať sa ako Kristus.

Po štvrté: pohanstvo uctievalo slnko, mesiac, vesmírne sily a kresťanstvo prináša úctu k Bohu, ktorý je neviditeľný  a je absolútnou inteligenciou.

Po piate: pohanstvo uctievalo sexualitu ako božstvo- éros sa oslavoval ako božská moc, z čoho vznikol kult plodnosti a „posvätná“ prostitúcia .Kresťanstvo sa vierou v jedného Boha postavilo proti zbožšťovaniu érosu a učilo , že éros potrebuje disciplínu. Pravdu o vlastnom človečenstve nájde prekonávaním seba samého v totálnom odovzdaní sa druhému a nie v sexuálnom opojení.

Po šieste: v pohanstve bolo manželstvo polygamné , žena bola vecou, ktorú si bolo možné kúpiť, ale kresťanstvo prišlo s monogamným manželstvom a učí o rovnakej dôstojnosti muža a ženy.

Po siedme: v prípade cholery a iných nákazlivých chorôb pohania chorých vykladali na ulice a zbavovali sa ich, štítuili sa ich. Naproti tomu kresťania chorým slúžili, vytvárali priestory -nemocnice , kde v druhých uctievali Krista.

Po ôsme : súdnictvo- pred tisíc rokmi sa mnohé spory riešili poverami: nevinný mal vybrať z horúceho kotla nejaký predmet, alebo prejsť naboso po žeravom uhlí. Kresťanstvo uplatňuje zásady písaného práva.

Po deviate: pohanská armáda bola známa vojenskou surovosťou a plienením. Namiesto toho kresťanstvo prichádza s návrhom Treuga Dei – Boží mier, od  stredy do nedele sa nebojovalo.

Po desiate : Vzdelanosť-kresťanstvo žiada aby , aby ľudia v nedeľu prichádzali do kostola , počúvali kázne a tým menili kvalitu života.

Po jedenáste: Usadenie sa oproti dobývaniu území- kresťanskí králi sa usilovali dať ľuďom pôdu, usadiť ich, starať sa o rozvoj regiónu a nie bohatnúť vojnovou korisťou.

Misia Cyrila a Metoda   na našom území bola teda významná nielen vo vonkajšou usporiadaní -školy, cirkevná provincia , bohoslužby, ale aj vo vnútornom raste jednotlivca i národa , v oblasti sociálnej aj náboženskej .“

Nájdete nás na: