Svoju šľachetnú dušu odovzdal Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko.

cit: “ S bolesťou srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v Ríme v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdal svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko. Pozývame všetkých, aby ho zahrnuli do svojich modlitieb. Ďalšie informácie o pohrebných obradoch […]

Pomoc útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom.

Veľkopriorát Slovensko mal to potešenie pomôcť Útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom niekoľkými balíkmi najmä oblečenia pre obyvateľov tohto  zariadenia poskytujúceho potrebnú  duchovnú a  sociálnu komplexnú pomoc ľuďom , ktorí sa dostali do situácie , že pomoc potrebujú.  Na záberoch je vdp. otec Vladimír Maslák  spravujúci zariadenie Dobrý pastier a Milan Ćavajda OLJ.  

Arcibiskupom Prahy sa stal J.Ex. Mons. Ján Graubner.

Arcibiskupom Prahy sa stal J.Ex. Mons. Jan Graubner Pápež František prijal zrieknutie sa pastoračnej správy metropolitnej arcidiecézy Praha, ktoré mu predložil kardinál J.Ex.  Dominik Duka OP. Za pražského arcibiskupa menoval J.Ex. Mons. Jana Graubnera, premiestňujúc ho z metropolitného sídla Olomouc. V piatok 13. mája menovanie zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice. Jeho Excelencia  73-ročný Mons. Jan […]

Mariánska hora v Levoči – otváracia sv. omša 2.7.2022

V 26. týždni roku 2022 sa opäť uskutočnila púť na Mariánskej  hore. Medzi pútnikmi mal svoje zastúpenie aj Veľkopriorát Vojenského špitálskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

Dar cirkevnému priorovi Mons. JE. kardinálovi Pennisi

u 27, 2022 IL GRAN BALIATO DI SICILIA HA DONATO L’ANELLO PASTORALE CON LO STEMMA DI GRAN PRIORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE A MONS. PENNISI Il Gran Baliato di Sicilia ha fatto realizzare e donato a Mons. Michele Pennisi, in occasione della fine del suo mandato come Arcivescovo di Monreale, l’anello pastorale con lo stemma di Gran […]

International Hospitaller Report 2021.

2021 International Hospitaller Report

Dom sv. Lazára v Martine

Dňa 3.6.2022 sa uskutočnil deň otvorených dverí v Dome sv. Lazara v Martine . Príhovor J.E. Veľkopriora Capt. Stanislava HolákaPhD. GCLJ  počas dňa otvorených dverí pri vysvätení kaplnky sv. Lazara. scan_20220605195752     Deň otvorených dverí v Dome sv. Lazara . https://www.martin.sk/den-otvorenych-dveri-v-neziskovej-organizacii-benetrix-n-o/d-83857  

Nový Dom sv. Lazára v Martine.

BENETRIX, n.o.- Dom svätého Lazára je zariadenie sociálnych služieb  v meste Martin, časť Priekopa s kapacitou sto prijímateľov o ktorých sa stará s úctou a láskou 55 zamestnancov. Snažíme sa o vytvorenie dôstojného a bezpečného prostredia pre našich seniorov, aby im to pripomínalo čo najviac ich vlastný domov. Prihliadame na ich individuálne potreby a schopnosti.

Cirkevný Veľkoprior Mons. Michele Pennisi GCLJ bol menovaný apoštolským administrátorom Arcidiecézy Monreale.

IL GRAN PRIORE ECCLESIASTICO MONS. MICHELE PENNISI NOMINATO AMMINISTRATORE APOSTOLICO DELL’ARCIDIOCESI DI MONREALE (Mons. Michele Pennisi, GCLJ, Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro, Arcivescovo Emerito ed Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di Monreale) Mons. Michele Pennisi, GCLJ, Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San lazzaro di Gerusalemme, a norma del diritto canonico è cessato, per limiti di […]

Začiatok dialógu o znovuzjednotenie Rytierskeho Rádu sv. Lazara z Jeruzalema.

AVVIO DEL DIALOGO PER LA RIUNIFICAZIONE DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME (Sua Eccellenza Don Francisco de Borbón von Hardenberg e Sua Eccellenza il Conte Jan Dobrzenský z Dobrzenicz)( Si è svolto la scorsa settimana, presso la Cancelleria dell’Ordine di San Lazzaro a Madrid, un incontro tra Sua Eccellenza Don Francisco de Borbón von Hardenberg […]

Veľkonočné posolstvo 2022 cirkevného Veľkopriora Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského .

MESSAGGIO DI PASQUA 2022 DEL GRAN PRIORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE MILITARE E OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME (Cristo Risorto – affresco XIV sec. – Cripta della Chiesa di Maria Santissima Assunta di Castelbuono – Palermo) Carissimi Confratelli e Consorelle dell’Ordine Militare di San Lazzaro di Gerusalemme, La Pasqua di quest’anno porta con sé tante speranze […]

Madeira – slávnostná pietna spomienka 100 rokov výročia úmrtia J.E. blahoslaveného cisára Karola I.

Dňa 1.4. 2022 sa na ostrove Madeira uskutočnila pietna spomienková slávnosť pri príležitosti 100 výročia úmrtia blahoslaveného  rakúsko – uhorského cisára Karola I. Habsburského . Slávnosti sa zúčastnili za Veľkopriorát Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského  J.E. Veľkoprior Capt. Ing. Stanislav Holák KCLJ  a Mgr. Andrej Kylián  OLJ. Pripájame  TV záznam tejto významnej udalosti, […]

Dar odevov v hodnote 40 000 eur utečencom z Ukrajiny.

DONAZIONE DI VESTIARIO PER 40.000 EURO AI PROFUGHI DELL’UCRAINA Il Gran Baliato di Sicilia, attraverso la San Lazzaro ONLUS, il proprio braccio operativo in campo assistenziale, ha donato mille abiti nuovi, per un valore di 40.000 euro, destinati ai profughi in fuga dall’Ucraina, che saranno consegnati al confine tra Polonia ed Ucraina con il supporto […]

Veľký Baili Talianska povýšený do hodnosti Veľkokríža.

NOMINA DEL GRAN BALÌ DI SICILIA A CAVALIERE DI GRAN CROCE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Insegne di Cavaliere di Gran Croce) S.E. il Dr. Pino Zingale, GCLJ-J, Gran Balì di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme e Priore del Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme in Monreale, con decreto del […]

Archijerevská svätá liturgia J.E. vladyku Petra Rusnáka .

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 25. výročia zriadenia Gréckokatolíckeho biskupstva v Košiciach z katedrálneho chrámu presvätej Bohorodičky .  Homília k aktuálnej situácii vo svete a spoločnosti začína od 50. minúty. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/310282#3092  

Charitatívna pomoc pre sociálne zariadenie Benetrix n.o. .

Zariadenie BENETRIX n.o. , poskytuje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť pre cca sto seniorov s priemerným vekom 85 rokov . Venuje sa edukačným činnostiam , pohybovým , tvorivým a iným aktivitám. V roku 2021 postavili altánok aby obyvatelia  zariadenia BENETRIX n.o. mohli byť na zdravom vzduchu pod strechou  pri vyššie uvedených činnostiach    v hodnote 20 […]

Tento svet opustil J.E. Desmond Tutu.

ARCHBISKUP DESMOND TUTU V tento deň svojho pohrebu v Kapskom meste sa Veľký bailiwick rádu svätého Lazára v Južnej Afrike pripája k celosvetovému smútku za arcibiskupom Emeritom Desmondom Tutu. Jeho smrť bola hlbokou stratou pre svet, jeho krajinu, anglikánsku cirkev južnej Afriky a Rád sv. Lazára. Rád je hrdý na svoje spojenie s arcibiskupom Tutuom, […]

Najctihodnejší otec Prof. Ivan Ivanov bol povýšený na Veľkňaza.

IL MOLTO REVERENDO IVAN IVANOV, CHLJ, RESPONSABILE PER L’ECUMENISMO DEL GRAN BALIATO DI SICILIA ELEVATO AD ARCIPRETE DAL METROPOLITA PER L’EUROPA DELLA CHIESA ORTODOSSA DI BULGARIA Il Molto Reverendo Padre Prof. Ivan Ivanov, ChLJ, responsabile per l’Ecumenismo del Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, è stato elevato ad Arciprete dal Metropolita […]

V Damasku bola inaugurovaná prvá teologická fakulta v prítomnosti duchovného ochrancu rádu patriarchu al- Absí.

DAMASCO, INAUGURATA LA PRIMA FACOLTÀ DI TEOLOGIA ALLA PRESENZA DEL PATRIARCA PROTETTORE DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO Il 20 novembre è stata inaugurata la Facoltà Privata di Teologia, considerata la prima di quel tipo in Siria per lo studio della Teologia Cristiana, dando così vita ad un nuovo centro intellettuale di proprietà della Chiesa Greco Cattolico […]

Relácia “ Na blízku ľuďom bez domova“ odvysielaná TV Lux dňa 10.12.2021.

Dňa 10.12.2021 odvysielala  TV Lux reláciu „Na blízku ľuďom bez domova“  kde ako hosť relácie  pani riaditeľka gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach  pani Anna Ivanková  spomenula aj Vojenský špitálsky Rytiersky Rád sv. Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko. https://www.tvlux.sk/archiv/play/_27261 Dáva  to možnosť aj nám v tomto adventnom čase venovať spomienku našim rytierom , ktorí  sa zapísali svojou […]

Jeho Excelencia Rytier Vincent Keaveny, GCLJ, GCRLJ bol zvolený ako 693. primátor London City.

SUA ECCELLENZA IL CAVALIERE VINCENT KEAVENY, GCLJ, GCRLJ ELETTO 693° LORD MAYOR DELLA CITY DI LONDRA Sua Eccellenza Vincent Keaveny, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, appartenente al Gran Priorato di Inghilterra e Galles, è stato eletto 693° Lord Mayor della City di Londra. Irlandese di Dublino, cattolico, si è laureato […]

Primátorom Londýna sa stal J.E. Alderman Vincent Keaveny GCLJ a GCRLJ.

Vaše Excelencie, drahí bratia, sestry a priatelia. V prílohe pripájam krátke video z osláv víťazstva vo voľbách na post primátora mesta Londýn. Vo voľbách tento rok zvíťazil J.E. Alderman Vincent Keaveny, GCLJ a GCRLJ. Stal sa tak prvým členom nášho rádu, ktorý bol zvolený do takejto významnej funkcie. Pri tejto príležitosti na podporu osláv tohto […]

VÍŤAZSTVO PRE ANGLICKÉ SESTRY SESTRY SANTA MARIA: NAJVYŠŠÍ SÚD NARIADIL NOVÉ VYŠETRENIE POVINNÉHO POTRATU V NEW YORKU

VITTORIA PER LE SUORE ANGLICANE DELLA SORELLANZA DI SANTA MARIA: LA CORTE SUPREMA ORDINA UN NUOVO ESAME PER LA COPERTURA OBBLIGATORIA DELL’ABORTO A NEW YORK (La Sorellanza di Santa Maria con i vescovi della Diocesi del Living Word della Chiesa Anglicana del Nord America) I nemici della copertura obbligatoria dell’aborto nella legge sulle assicurazioni dello […]

40. výročie založenia Veľkopriorátu Austrália.

IL GRAN PRIORATO D’AUSTRALIA CELEBRA IL 40° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE (Il Gran Priore Emerito d’Australia, Chevalier Willoughby Bailey AO GCLJ GCMLJ GCrLJ, a sx, il Gran Maestro, al centro, e l’attuale Gran Priore, The Hon. Chevalier Gavin L. Fielding AM GCLJ KMLJ, a dx) Il Gran Priorato d’Australia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme celebra […]

Organový festival.

RASSEGNA ORGANISTICA REGIONALE CON IL PATROCINIO DELL’ACCADEMIA LAZZARITA SAN LUIGI IX E’ in corso, come ogni anno, la tradizionale Rassegna Organistica Regionale, con il patrocinio dell’Accademia Lazzarita San Luigi IX Re di Francia e la direzione artistica del Maestro Diego Cannizzaro, KLJ, interrotta lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria. Cinque concerti, dal 16 ottobre […]

Veľkopriorát Ameriky oslavuje 50. výročie založenia.

IL GRAN PRIORATO D’AMERICA CELEBRA IL 50° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE Il Gran Priorato d’America, che include Stati Uniti d’America e Messico, una delle giurisdizioni più vaste ed attive nel campo sanitario ed assistenziale dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, festeggia quest’anno i suoi primi 50 anni di vita. Fondato nel 1971, già nel 1972 ricevette […]

Pasovanie do rytierskeho stavu.

Dňa 20.10.2021 po dlho trvajúcej chorobe bol povýšený do rytierskeho stavu Dr. Ján Rosocha M.D.

Investitúra Velehrad 1. až 3. 10. 2021.

V prvých októbrových dňoch sa konala spoločná investitúra  Veľkobailiviku Českej republiky a Veľkopriorátu Slovensko Vojenského a špitálneho rádu sv. Lazara Jeruzalemského na Velehrade. Svätú omšu celebrovali J.E.  Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký a metropolita moravský a J.E. arcibiskup michalovsko- košický Juraj Stránsky. Účastníci položili veniec pred  Bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda […]

Investitúra v Hejniciach 25.9.2021.

Dňa 25.9.2021  tradične v čase sviatku svätého Václava štátneho sviatku Českej republiky sa konala v kláštore v Hejniciach investitúra Rytierskeho Rádu svätého Václava a Vojenského a špitálskeho rádu svätého Lazara Jeruzalemského.  Investitúru podporili svojou účasťou aj kancelária prezidenta Českej republiky a predseda poslaneckej snemovne ČR. Svätú omšu celebroval J.E. Mons. Mgr. Ján Baxant biskup litoměřický. […]

Apoštolská návšteva Svätého otca na Slovensku.

  Svätý Otec František prišiel na Slovensko ako Peter dnešných dní povzbudiť bratov a sestry vo viere. Prišiel, aby nás Pán skrze neho povzbudil k obnove našej viery, k odhodlaniu žit podľa evanjelia a nachádzať nové cesty ohlasovania radostnej zvesti ľuďom dnešného sveta s osobitným akcentom na slabých a núdznych i v odvahe čeliť výzvam, […]

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k návšteve Sv. Otca Františka v septembri 2021

PL k návšteve Svätého Otca v SR (4)

Pamätník cisára Karola I. v karmelitánskom kostole v St. Polten v Rakúsku.

Preklad

Slávnosť investitúry Veľkopriorátu Austrálie.

CELEBRATO IL CAPITOLO NAZIONALE DEL GRAN PRIORATO DI AUSTRALIA (Cavalieri e Dame del Gran Priora di Australia) Si è tenuto a Melbourne il Capitolo Nazionale del Gran Priorato d’Australia. Una commovente Veglia del venerdì sera ha introdotto nell’Ordine otto postulanti. La cerimonia si è tenuta nella chiesa cattolica di Nostra Signora del Monte Carmelo ad Albert […]

Mariánska púť v Levoči 2021.

Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia. V roku 1995 na ňu zavítal aj svätý Ján Pavol II. Každoročne príde na hlavnú odpustovú púť, ktorá trvá za bežných okolností týždeň, okolo pol milióna mariánskych pútnikov. V piatok 2.7.2021 sa začala tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri […]

Zverejnená správa Veľkého špitálnika o charitatívnych a iných činnostiach Rádu za rok 2021.

PUBBLICATO IL REPORT 2021 DEL GRANDE OSPEDALIERE SULLE ATTIVITA’ CARITATIVE ED ASSISTENZIALI DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME (Professor Charles Savona-Ventura, GCLJ, Grande Ospedaliere ad interim dell’Ordine di San Lazzaro) È stato pubblicato il Rapporto Ospedaliero Internazionale del 2021. L’Ordine di San Lazzaro vide le sue origini all’inizio del V secolo come un’istituzione situata fuori dalle […]

Pomoc školám , žiakom a rodičom pri zvládaní korona krízy v oblasti vzdelávania.

Už dva roky trápi celú spoločnosť tzv korona kríza . Vybrala si obete na životoch, na zdraví, na ekonomike a aj na vzdelávaní študentov a žiakov na školách .  V snahe zmierniť dopady  v školstve rokoch 2020 a 2021 Veľkopriorát Slovensko Vojenského a Špitálskeho Rytierskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského doviezol a rozdal  v troch sériách […]

International Hospitaller Report 2021.

2021 International Hospitaller Report

RITORNO ALLA CASA DEL PADRE DI S.E. GEOFF FOSBERRY, GCLJ GRAN CANCELLIERE EMERITO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO

RITORNO ALLA CASA DEL PADRE DI S.E. GEOFF FOSBERRY, GCLJ GRAN CANCELLIERE EMERITO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO Geoff Fosberry era nato il 5 gennaio 1929 ed è entrato nella Royal Navy alla fine degli anni ’40. Si è sposato nel 1950 con Mavis Parker dalla quale ha avuto due figli, Lindsay e Tim. Nel 1959 fece un […]

Vatikánska pracovná skupina sa bude zaoberať exkomunikáciou mafiánov.

Exkomunikáciou mafiánov sa bude zaoberať vatikánska pracovná skupina , ktorej členom je aj  J.E. arcibiskupom Mons. Michele Pennisim  cirkevným Veľkopriorom Vojenského Rytierskeho  Śpitálskeho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemského  , ktorý zakázal aby mafiáni mohli byť krstnými alebo birmovnými otcami .   Vatikán 10. mája (RV) Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj zriadilo Pracovnú skupinu pre exkomunikáciu mafií. […]

Kostol sv. Lazara so sarkofágom sv. Lazara

Trojlodní bazilika vystavěna před pol

BOLA VYDANÁ NOVÁ KNIHA TEOLOGICKEJ FAKULTY SICÍLIE O PAMIATKACH MESTA PALERMO

La Facoltà Teologica di Sicilia ha pubblicato un libro a cura del prof. Francesco Armetta: „Rosario La Duca, I monumenti della città di Palermo, S. Sciascia ed, 2020“. Il libro fa parte della serie di pubblicazioni „Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia Mons. Travia”, ed è interessante anche l’apparato iconografico […]

Princ z Walesu ďakuje zamestnancom NHS Škótska

Prince of Wales ďakuje tým, ktorí pracujú pre NHS Škótsko, vzdávajú hold svojmu ′′ mimoriadnemu úsiliu ′′ počas celej pandémie ochorenia COVID-19   https://www.facebook.com/HRHThePrinceOfWales/posts/3753340034720008

AMMISSIONE NELL’ORDINE MILITARE ED OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DEL REV.MO PRESBITERO PROF. DR. IVAN STOYANOV IVANOV (KYUMURDZHIYSKI) RAPPRESENTANTE IN ITALIA DEL PATRIARCATO ORTODOSSO DI BULGARIA

AMMISSIONE NELL’ORDINE MILITARE ED OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DEL REV.MO PRESBITERO PROF. DR. IVAN STOYANOV IVANOV (KYUMURDZHIYSKI) RAPPRESENTANTE IN ITALIA DEL PATRIARCATO ORTODOSSO DI BULGARIA (Il Rev.mo Ivan Ivanov con Papa Francesco durante il viaggio in Bulgaria, 5 maggio 2019) Quando Papa Francesco è andato al Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Bulgara, c’era un diacono sempre vicino a […]

28. FEBRUÁRA 2021 II PÔSTNA NEDEĽA, CESTA NA TABOR

28. FEBRUÁRA 2021 II PÔSTNA NEDEĽA ,CESTA NA TABOR Dopo essere stati con Gesù nel deserto, il Signore ci invita a salire insieme a Lui sul monte Tabor per una esperienza necessaria per affrontare la vita. Nel deserto ci siamo riconosciuti tentati dal diavolo, con la triste possibilità di soccombere alle sue tentazioni; oggi siamo invitati […]

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2021 DEL GRAN PRIORE ECCLESIATICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2021 DEL GRAN PRIORE ECCLESIATICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO                                                                                      DI […]

Svätý otec František upravuje kalendár a vkladá doň pamiatku sv. Lazara na deň 29.júla.

PAPA FRANCESCO MODIFICA IL CALENDARIO ROMANO GENERALE ED INSERISCE LA MEMORIA DI SAN LAZZARO (I Santi Marta, Lazzaro e Maria – dipinto di un maestro spagnolo – 1480 – 1500, Valencia Museo Lázaro Galdiano, Madrid) Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a iscrivere nel Calendario Romano Generale […]

Kardinál Turkson podporuje sociálne začlenenie pacientov s leprou . Posolstvo pri príležitosti 68 . výročia svetového dňa pacientov s leprou.

IL CARDINALE TURKSON PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE DEI MALATI DI LEBBRA Posolstvo pri príležitosti 68. výročia svetového dňa pacientov s leprou . (La cura dei malati di lebbra in India) “Promuovere l’inclusione di tutte le persone nella società e assicurarne l’integrazione nella comunità rimangono delle priorità. Inoltre, il sostegno finanziario e le opportunità di impegnarsi attivamente […]

Posolstvo Veľkopriora Rádu sv. Lazara Jeruzalemského v týždni modlitieb za jednotu kresťanov.

Carissimi Confratelli e Consorelle dell’Ordine di san Lazzaro, il nostro Ordine, di natura ecumenica, ha la missione di partecipare ai momenti di preghiera per l’Unità dei cristiani ed altre iniziative caritatevoli soprattutto in favore dei malati e dei lebbrosi. La sofferenza, la malattia, la morte, le difficoltà economiche, la distanza che ci separa, non diminuiscano […]

MESSAGGIO DI NATALE 2020 DEL GRAN PRIORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE MILITARE E OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

(Natività di Gesù, 1526, Gagini, Duomo di Pollina) Carissimi Confratelli e Consorelle, Ci potremmo domandare che senso ha celebrare il Natale in questo periodo di pandemia dal covid-19, in una società caratterizzata dalla mancanza di speranza, dal ripiegamento individualistico, dall’incertezza per il presente e il futuro e dalla diffidenza del prossimo, da desideri individuali trasformati […]

Reverend Dr. Jonathan Farrugia bol menovaný vedeckým riaditeľom Akadémie sv.Lazara, vedúci Katedry cirkevných dejín, patológie a starokresťanskej archeologickej patrológie na teologickej fakulte Maltskej univerzity.

NOMINA A CONDIRETTORE SCIENTIFICO DELL’ACCADEMIA LAZZARITA SAN LUIGI IX RE DI FRANCIA DEL REV.DO DR. JONATHAN FARRUGIA CAPO DEL DIPARTIMENTO DI STORIA DELLA CHIESA, PATOLOGIA E PATROLOGIA ARCHEOLOGIA PALEOCRISTIANA PRESSO LA FACOLTÀ DI TEOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DI MALTA Il Rev. Dr Jonathan Farrugia è nato il 19 settembre 1978. Ha conseguito il Bachelor of Arts in […]

Nájdete nás na: