Grand Hospitaller Report 2023

Viac informácií: 2023 International Hospitaller Report   Viac informácií: INTERNATIONAL GRAND HOSPITALLER SUMMARY REPORT_2023   Viac informácií: 2 Leprosy-Info July2024

Podpora vzdelávacieho procesu na školách

Členom nášho rádu sa podarilo zabezpečiť 10 000 ks kníh a 6 500 ks  CD a DVD Anglického jazyka v hodnote viac ako 150 000 eur. Rád svätého Lazara Jeruzalemského je dlhoročná inštitúcia s bohatou históriou a tradíciou, ktorá sa venuje rôznym charitatívnym aktivitám a podporuje vzdelávanie a kultúru. Knihy anglického jazyka, ktoré budú darované […]

Investitúra 2024

V sobotu 25. mája 2024 sa spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš zúčastnil na slávnosti na Hrade Stará Ľubovňa, ktorú organizoval Vojenský a špitálsky rád svätého Lazára Jeruzalemského pri príležitosti 88. výročia založenia komendy na Slovensku a investitúry rádu. Udalosť sa začala slávením svätej omše, ktorú celebroval biskup Ján Kuboš. Medzi koncelebrantmi bol miestny farár […]

Pozvánka na investitúru 2024

    

Charitatívna činnosť

Vojenský a Śpitálsky Rád sv. Lazara Veľkopriorát  Slovensko prostredníctvom Milana Čavajdu OLJ a občianskeho združenia NGO KOBLOS o.z. darovalo oblečenie, kuchynské vybavenie a posteľnú bielizeň sociálne slabým skupinám obyvateľstva.

Newsletter Leprosy-info

Vážené exelencie, drahí bratia a sestry.   Z iniciatívy kancelárie Veľkého špitálnika našeho Rádu sv. Lazára bude každé tri mesiace t.j. štyri kráť v roku vydávaný newsletter Leprosy-info, v ktorom budú publikované informácie o chorobe malomocenstva / lepry /. World Leprosy Day_Notice for 2024 (1)

HIS EXCELLENCY KNIGHT KLAUS-PETER POKOLM GCLJ, GCMLJ, GRAND PRIOR EMERITUS OF THE GRAND HUMANITARIAN PRIORY OF EUROPE HAS RETURNED TO FATHER’S HOUSE

https://www.sanlazzarosicilia.it/sua-eccellenza-il-cavaliere-klaus-peter-pokolm-gclj-gcmlj-gran-priore-emerito-del-gran-priorato-umanitario-deuropa-e-tornato-alla-casa-del-padre

ANGLICAN PRIMATES MEETING APRIL 29 – MAY 3, 2024 TO BE HELD IN ROME FOR PILGRIMAGE, CONSULTATION AND MEETING WITH POPE FRANCIS

https://www.sanlazzarosicilia.it/la-riunione-dei-primati-anglicani-del-29-aprile-3-maggio-2024-si-terra-a-roma-per-pellegrinaggio-consultazione-e-incontro-con-papa-francesco

EASTER MESSAGE 2024 TO THE MEMBERS OF THE ORDER OF SAINT LAZARUS OF HIS GRACE ARCHBISHOP IAN ERNEST, ECLJ, REPRESENTATIVE TO THE HOLY SEE OF THE ARCHBISHOP OF CANTERBURY

https://www.sanlazzarosicilia.it/messaggio-di-pasqua-2024-ai-membri-dellordine-di-san-lazzaro-di-sua-grazia-larcivescovo-ian-ernest-eclj-rappresentante-presso-la-santa-sede-dellarcivescovo-di-canterbury

The International Newsletter

0424 newsletter – FINAL

EASTER MESSAGE 2024 TO THE MEMBERS OF THE ORDER OF SAINT LAZARUS BY ARCHIMANDRITE MONS. CHIHADE ABBOUD, CHLJ, APOCRISARY TO THE HOLY SEE OF HIS BEATITUDE THE MELKITE PATRIARCH

  https://www.sanlazzarosicilia.it/messaggio-di-pasqua-2024-ai-membri-dellordine-di-san-lazzaro-dellarchimandrita-mons-chihade-abboud-chlj-apocrisario-presso-la-santa-sede-di-sua-beatitudine-il-patriarca-melkita

MEDITATION FOR PALM SUNDAY BY MONS. GUALIERO ISACCHI, ECLJ MAJOR CHAPLAIN OF THE GRAND BALIATE OF SICILY

https://www.sanlazzarosicilia.it/meditazione-per-la-domenica-delle-palme-di-mons-gualiero-isacchi-eclj-cappellano-maggiore-del-gran-baliato-di-sicilia

PILGRIMAGE TO LOURDES OF THE GRAND BAILIWICK OF SICILY

https://www.sanlazzarosicilia.it/pellegrinaggio-a-lourdes-del-gran-baliato-di-sicilia

THE PATRIARCH OF THE BULGARIAN ORTHODOX CHURCH HIS HOLINESS NEOFIT HAS RETURNED TO FATHER’S HOUSE

https://www.sanlazzarosicilia.it/il-patriarca-della-chiesa-ortodossa-bulgara-sua-santita-neofit-e-tornato-alla-casa-del-padre

THE ORDER OF SAINT LAZARUS AT THE HOLY WEEK PROCESSION IN MARBELLA

https://www.sanlazzarosicilia.it/lordine-di-san-lazzaro-alla-processione-della-settimana-santa-a-marbella

Charitatívny deň

Spolubrat Ing. Ján Vitko CLJ zebezpečil kompletné zariadenie bytu vrátane postelí , paplónov, kobercov , televízora a ďalších elektrických spotrebičov pre IKV Źakovce.  

Menovaný Nový Veľký komander (Grand Commander) Rádu sv. Lazára Jeruzalemského J.E. Kenneth P. Moritsugu

Kenneth P. Moritsugu (narodený 5. marca 1945) je americký lekár a správca verejného zdravotníctva, ktorý ako prvý Američan, pôvodom z Ázie, dosiahol v Spojených štátoch amerických hodnosť kontraadmirála v USPHSCC a ktorý v septembri 2007 odišiel do dôchodku ako úradujúci hlavný, vojenský lekár Spojených štátov amerických. V roku 2005 bol zvolený za člena Národnej akadémie […]

Rád svätého Lazara vytvára spoluprácu s darcovským fondom Transforming Education

Rád svätého Lazara načrtáva spoluprácu s Donorským fondom na transformáciu vzdelávania Donorský fond na transformáciu vzdelávania víta príležitosť rozvinúť nové globálne partnerstvo s Rádom svätého Lazara z Jeruzalema na podporu vzdelávacích aktivít nadácie Scholas Occurrentes a nadácie PVBLIC. Rád svätého Lazara zastupoval jeho veľmajster, Jeho Excelencia Don Francisco de Borbón von Hardenberg, na stretnutí so […]

Charitatívna činnosť

Počas roku 2023 sa náš spolubrat Chev. Bc. Jozef Mičo KLJ. podielal  na rôznych charitatívnych  akciách pre deti, ako sú letný tábor na Orave, lyžovačka v Terchovej, pomoc pri organizácií koncertu Úsmev ako dar, ktorý je každoročne odvysielaný počas Vianočných sviatkov na RTVS, zabezpečení recepcie pre najmilší koncert roka, organizovanie rôznych seminárov ohľadom začlenenia mladých […]

MESSAGE FROM THE GRAND ECCLESIASTICAL PRIOR ON THE OCCASION OF THE PAULINE PILGRIMAGE OF THE ORDER IN FEBRUARY 2024

                                                                                                                                 https://www.sanlazzarosicilia.it/messaggio-del-gran-priore-ecclesiastico-in-occasione-del-pellegrinaggio-paolino-dellordine-del-febbraio-2024

CERIMONIA DI INVESTITURA 2024 DURANTE LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

https://www.sanlazzarosicilia.it/cerimonia-di-investitura-2024-durante-la-settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani  

WORLD LEPROSY DAY 28. január 2024 – Deň spomienky na ľudí postihnutých malomocenstvom.

Vojenský a špitálsky Rád sv. Lazára Jeruzalemského je známy tým, že už v dávnej minulosti zriaďoval lazarety (nemocnice) za hradbami Jeruzaléma pre pútnikov a rytierov prichádzajúcich do Svätej zemi, ktorí boli postihnutí malomocenstvom (leprou) a inými chorobami.  Rytieri Rádu poskytovali v lazaretoch zdravotnú starostlivosť a útechu chorým a postihnutým. Light a Light for Lepers Alone […]

V Prešove sa dňa 27. januára 2024 uskutočnila intronizácia nového arcibiskupa Mons. Jonáša Jozefa Maxima.

Intronizácia sídelného arcibiskupa Mons. Jonáša Jozefa Maxima vyvrcholila v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávnostnou svätou liturgiou za účasti viac ako 50 biskupov východného a latinského obradu zo Slovenska i zahraničia. Hlavným svätiteľom bol košický eparchiálny arcibiskup Cyril Vasiľ. Pápež František vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréskokatolíckej cirkvi na Slovensku Jonáša […]

KAISERRBALL 2024 v Korneunburgu ( Rakúsko)

Dňa 27. januára 2024 sa členovia Rádu sv. Lazára Jeruzalemského a priatelia zo Slovenska zúčastnili na slávnostnom bále v historickej budove radnici v meste Korneuburgu v Rakúsku. Na tomto slávnostnom bále v štýle 19.storočia (dobové uniformy, tance apd.) sa tradične zúčastňujú významné osobnosti spoločenského života, ako napr. Georg von Habsburg Lothringen,  Erherzog Karl-Konstantin von Habsburg […]

Posledná rozlúčka s J.E. Prof. Aleš Bluma, GCLJ

Dňa 24.01.2024 sa v kostole sv. Tomáše v Praze (Letenská 28/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana), uskutočnila posledná rozlúčka s naším spolubratom J.E. Prof. Alešom Blumom, GCLJ. Atavis et armis.

Investitúra VeľkoBailiviku Rádu sv. Lazára Jeruzalemského Sicília

Slávnostná Investitúra sa uskutočnila dňa 21.januára 2024 o 10,30hod. v katedrále v Monreale na Sicílii za účastí významných predstaviteľov Rádu sv. Lazára Jeruzalemského, ako napr. J.E. Emeritný arcibiskup Michele Pennisi apd.   CEREMÓNIA INVESTITÚRY 2024 POČAS TÝŽDŇA MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa oslavuje od roku 1968 v období […]

Message for the Week of Prayer for Christian Unity 2024

Dear Brothers and Sisters of the Order of Saint Lazarus of Jerusalem, The theme of the Week of Prayer for Christian Unity 2024, suggested by the Christians of Burkina Faso, is „Love the Lord your God… and love your neighbour as yourself“ (Lk 10:27). We find our common identity in the experience of God’s love […]

Adventné posolstvo 2023 od cirkevného Veľkopriora Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu.

MESSAGGIO DI AVVENTO 2023 DEL GRAN PRIORE ECCLESIATICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME (L’Annunciata – Antonello da Messina – olio su tavola 1475 – Palazzo Abatellis – Palermo) Carissimi Confratelli e Consorelle, Il tempo di „Avvento”, è sempre un dono prezioso per noi credenti, che siamo chiamati a prepararci al Natale aprendo il nostro […]

Svätý Mikuláš 2023, IKV Žakovce

Inštitút Krista Veľkňaza v Žákovciach sa nachádza v okrese Kežmarok v Spišskej diecéze vo farnosti spravovanej Dp.  Dr.h.c. Mgr. Ing. Mariánom Kuffom dlhé roky poskytuje pomoc a ochranu  stovkám tým skutočne najslabším odkázaným na pomoc , medzi inými a aj matkám s deťmi. https://www.ikv.sk/ Ku sviatku svätého Mikuláša  Lt. Col. Ing. Ján Vitko CLJ odovzdal […]

Synodálna cirkev v misijnom poslaní . Záverečná správa október 2023.

záverečná správa_okt.2023

Raymond de Puy, druhý Veľmajster Rytierskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

Raymond du Puy (1083 – 1160) bol rytierom z Dauphiné vo Francúzsku a druhým veľmajstrom rytierskeho rádu , tiež známym ako Rád sv. Jána Jeruzalemského, od roku 1121 do roku 1160. 

November 2023 Newsletter.

1123 newsletter – FINAL

Madrid 4. november 2023, zasadnutie Veľkej Rady Rádu.

Dňa 4.11. 2023 sa konal v Madride Grand Magistral Council Vojenského a Śpitálskeho Rytierskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského . Veľkopriorát Slovensko sa zúčastnil Veľkej rady Veľkoprior  Capt. Ing. Mgr. Stanislav Holák PhD GCLJ-J. Pri príležitosti svetového dňa lepry v rámci programu sa konala aj konferencia  na tému bola Hansenova choroba  ,jej prevencia , vznik , […]

Svetový deň Hansenovej choroby – lepry.

World Leprosy Day_Notice for 2024 (2)

7.10.2023 Rakúsko-Viedeň. Investitúra Vojenského a Špitálskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

Dňa 7.10.2023  sa vo Viedni  konala slávnostná investitúra Vojenského a Špitálskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského pri príležitosti 50. výročia Veľkého Bailiwicku Rakúska a 30. výročia Heraldickej Komendy Sighartstein  . Investitúry sa osobne zúčastnil 50. Veľmajster JE Don. Francisco de Borbón Graf von Hardenberg s manželkou . Zúčastnili sa tiež o.i. zástupcovia gréckeho  a slovenského Veľkopriorátu. […]

Jeho Eminencia Arcibiskup Antonij Metropolita západnej a strednej Európy Bulharského pravoslávneho patriátchátu je prijatý do Veľkého Baliwicku Sicílie za cirkevného Veliteľa Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

ECCLESIASTICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME Sua Eminenza Antonii è nato il 17 gennaio 1978 a Stara Zagora e si è laureato presso il Seminario dei Santi Kiril e Metodii di Plovdiv e presso la Facoltà di Biologia dell’Università di Sofia. Dopo essere stato tonsurato monaco e ordinato sacerdote, è diventato docente presso il […]

Jeho Milosť Arcibiskup Ian Ernest bol prijatý do Veľkého Bailiwicku Sicílie.

SUA GRAZIA L’ARCIVESCOVO IAN ERNEST RAPPRESENTANTE DELL’ARCIVESCOVO DI CANTERBURY PRESSO LA SANTA SEDE AMMESSO NEL GRAN BALIATO DI SICILIA COME COMMENDATORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME Gerald James Ian Ernest (nato il 30 agosto 1954) è un vescovo anglicano mauriziano. Nel 2001 è stato consacrato come 15° vescovo di Mauritius. Dal 2006 al […]

Veľký Bailiwick získal obraz Zmŕtvychvstanie sv. Lazara .

ACQUISITA AL TESORO DEL GRAN BALIATO LA RESURREZIONE DI LAZZARO (SEC. XVII) DI PIETER VAN MOL Si arrichisce il tesoro del Gran Baliato con “La Resurrezione di Lazzaro”, un olio su tavola del XVII secolo, di scuola fiamminga, attribuito a Pieter van Mol, proveniente da una collezioni privata della Germania settentrionale. Pieter van Mol (Anversa, […]

Investitúra českej a slovenskej jurisdikcie Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského .

Dňa 16.9.2023 sa konala slávnostná investitúra českej a slovenskej jurisdikcie Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského v katedrále sv. Petra a Pavla v Brne . Svätú omšu celebroval JE Mons. Ing.  Pavel Konzbul Dr. brnenský biskup.    

Charitatívny deň sv. Lazara.

Charitatívny deň sv. Lazara . Vojensky a špitálny rád sv. Lazara Jeruzalemského GP Slovensko v spolupráci s NGO KOBLOS o.z. a motorkami H-D Slovensko pripravili dňa 10.09.2023 charitatívny deň plný radosti a zábavy v CSS SLNIEČKO v Oščadnici, ktoré má v opatere viac ako 100 klientov s ťažkým zdravotným postihnutím, jazdu na krásnych trojkolkách, ktorú […]

SYNODA KATOLÍCKEJ CIRKVI PÁPEŽ FRANTIŠEK ZÚČASTNÍ SA NA EKUMENICKEJ VIGÍLII 30. SEPTEMBRA.

SINODO DELLA CHIESA CATTOLICA, PAPA FRANCESCO PARTECIPA ALLA VEGLIA ECUMENICA IL 30 SETTEMBRE Alla veglia parteciperanno numerosi leader delle diverse Chiese e comunioni cristiane, oltre ai membri dell’Assemblea del Sinodo dei Vescovi, che inizieranno così la loro tappa romana prima di partire la sera stessa alla Fraterna Domus di Sacrofano per un ritiro spirituale di […]

Atavis et Armis II.

Dňa 3.9.2023 sa v Poľsku v obci Oravka v kostole sv. Jána Krstiteľa uskutočnila slávnosť odhalenia pomníka slovenského kňaza Vsdp. Pavla Vitka staršieho , pod patronátom Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove za účasti legáta spišského biskupa JE Jána Kuboša  a za prítomnosti podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dr. Prochácku . Slávnosť sa […]

Ružbašská kráľovská svadba , výročie 100 rokov.

Dňa 27.8.2023 sa v rímskokatolíckom kostole Obetovania Pána vo Vyšných Ružbachoch  konala slávnostná svätá omša , ktorú celebroval JE  Spišská Emeritný biskup Mons. Andrej Imrich , pri príležitosti stého výročia svadby Karolíny a Reniera de Bourbon- Siciles . V kázni otec biskup venoval pozornosť významu manželstva ako založeniu rodina a rodine ako takej  vo všetkých […]

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Prahe na Staromestskom námestí 15.8.2023.

Dňa 15.8.2023 sa konala aj v Prahe  slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie  za účasti kardinála Dominika Duku sv. omšu celebroval Mons . arcibiskup Ján Graubner český metropolita. Slávnosti sa zúčastnili  popredné  osobností českého verejného života . Zúčastnili sa tiež zástupcovia Rytierskeho Rádu Božieho  hrobu, Rytiersky rád sv. Lazara jeruzalemského českej jurisdikcie […]

Pomoc sociálnym zariadeniam v Zamagurí.

V letnom období  2023 Vojenský špitálsky rád sv. Lazara Veľkopriorát Slovensko  v osobe Dávida Vavrušku OLJ poskytol pomoc a podporu sociálnym zariadeniam v spišskom Zamagurí , a to Hospicu v Matiašovciach a sociálnemu zariadeniu v správe Spišskej katolíckej charity ADOS v Spišskej Starej Vsi .  

Benefičný gala večer Vojenského a Špitálneho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského. Marbella 15.júl 2023.

   

Detský tábor z farnosti v Oščadnici.

V  mesiaci júl 2023  konal detský tábor vo farnosti  Oščadnica pod záštitou dp. PaedDr. Mgr. Ondreja Rašovca PhD.  Za Rád sv. Lazara Veľkopriorát Slovensko tábor podporili Capt. Mgr. Rudolf Králik CLJ a PhDr. Miroslav Králik OLJ .  

Podpora 75. skautského zboru otca biskupa Jána Vojtašáka .

V mesiaci júl 2023 sa konal ako každoročne letný tábor 75. skautského zboru otca biskupa Jána Vojtašáka  v lokalite Nižné Repaše . Tábora sa zúčastnilo 101 skautov . Svätú omšu im celebroval d.p.  Denis Čuchran , ktorý bol tiež skautom. Skautský tábor podporil za Rád sv. Lazara Veľkopriorát Slovensko  špitálnik Pplk. Ing. Ján Vitko CLJ.

Pomoc pre Detský domov v Bytči júl 2023

Vojenský a Śpitálsky Rád sv. Lazara Veľkopriorát  Slovensko prostredníctvom Milana Čavajdu OLJ  daroval Detskému domovu v Bytči v spolupráci s oz Koblos v júli 2023 školské tašky, knihy, kolobežky, korčule, prilby , obuv a cca 300 ks detského oblečenia .  

Pomoc pre sociálne zariadenie Dobrý pastier.

cit: Je to Božie dielo, ktoré v Kláštore pod Znievom vzniklo. Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným. Je to dôkaz toho, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Ak človek využije všetky svoje dary, ktoré mu Boh dá a nebojí sa ísť ťažkou cestou, plný dôvery, tak mu […]

Slávnosť Investitúry vo Veľkoprioráte Austrálie.

CERIMONIA DI INVESTITURA PRESSO IL GRAN PRIORATO DI AUSTRALIA Si è svolto nella capitale Canberra il Capitolo annuale del Gran Priorato di Australia, nel corso del quale hanno avuto luogo le investiture per il 2023; le cerimonie sono state presiedute dal Gran Priore l’On.le Gavin Fielding AM e dal Cappellano Nazionale il Molto Reverendo Peter […]

Atavis et Armis I.

V roku 2022 sa konala vo farnosti Oravka spomienková slávnosť pri príležitosti troch výročí  spojených menom  Vdp Pavla Vitka staršieho známeho aj ako  ARD Paulus Vitkay senior . Bol čestným kanonikom katedrálneho chrámu sv. Martina na Spišskej kapitule v sídle biskupského úradu spišskej diecézy , bol tiež prísediacim oravskej súdnej stolice a je autorom  prvej […]

Štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda

Celé Slovensko si slávnosťami a štátnym sviatkom pripomenulo sviatok svätých Cyrila a Metoda slovanských vierozvestcov v súčasnej dobe patrónov Európy . Svätcov , ktorí prišli na pozvanie panovníka Slovenov Rastislava , ktorý sídlil v Nitre a priniesli slovanské písmo , urobili preklad Písma svätého do jazyka Slovenov a priniesli aj svetský zákon . Po obhajobe […]

Slávnosť investitúry 2023 na Veľkobailiwicku Boigny vo Francúzsku.

CERIMONIA DI INVESTITURA 2023 PRESSO IL GRAN BALIATO DI BOIGNY IN FRANCIA Si sono svolte presso la Cattedrale di Santo Stefano a Metz le solenni investiture del 2023 del Gran Baliato di Boigny in Francia. Il Gran Baliato di Boigny è una delle giurisdizioni autonome ma confederate che operano in Francia insieme al Gran Priorato […]

Ekumenická liturgia s J.E. arcibiskupom Ianom Ernestom riaditeľom anglikánskeho centra v Ríme..

LITURGIA ECUMENICA CON L’ARCIVESCOVO IAN ERNST DIRETTORE DEL CENTRO ANGLICANO DI ROMA E RAPPRESENTANTE DELL’ARCIVESCOVO DI CANTERBURY PRESSO LA SANTA SEDE Una delegazione del Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro, composta dal Prof. Antonino Longo, KCLI, Segretario Generale del Gran Baliato e Commendatore della Commenda di “Maria Santissima del Carmelo” in Acireale, nonché […]

Mariánska púť na Levočskej hore 2023.

Nedeľa 2.7.2023 Levočská púť.  Slávnosť Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie . Slávnostná odpustová svätá omša . Celebruje J.E. Mons . Ján Graubner , pražský arcibiskup. Medzi pútnikmi mal zastúpenie aj Vojenský s špitálsky Rád sv. Lazara Jeruzalemského . O púti informovala aj TK KBS . https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230702001

Dar Centru Sociálnych služieb v Oščadnici .

Vojenský a špitálsky Rád Svätého Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko v spolupráci s o.z. NGO KOBLOS priviezli a darovali v júni 2023 viac ako 500ks oblečenia do CSS Slniečko  ( https://www.cssslniecko.sk/) v Oščadnici, ktoré sa stará o viac ako 100 klientov s ťažkým zdravotným postihnutím.    

Ekumenizmus . J.E. arcibiskup Nikitas “ Zaväzujem sa stavať mosty“.

ECUMENISMO, IL VESCOVO NIKITAS PRESIDENTE DELLA KEK. “MI IMPEGNO A COSTRUIRE PONTI” (Il passaggio di consegne tra il pastore Krieger e l’arcivescovo Nikitas) Nel cammino verso l’Assemblea Ecumenica Europea, che dovrebbe portare ad un aggiornamento della Charta Oecumenica, molto si giocherà sulle relazioni personali. E allora non può che essere una coincidenza felice che sia […]

Hospitaller report 2022 .

  2022 International Hospitaller Report

Festival duchovných piesní byzantského obradu XXXII. ročník .

V dňoch 9. – 11. júna 2023 sa v Katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove konal XXXII . ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu pod záštitou J.E. Mons. Petra Rusnáka KCLJ apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej eparchie . Za prešovskú gréckokatolícku eparchiu  sa  zúčastnil festivalu aj súdny vikár ICLic. Jaroslav PASOK. O vysokú umeleckú […]

Jeho milosť veľmi ctihodný Damien Mead biskup diecézy Spojeného kráľovstva Anglicko -Katolíckej cirkvi bol menovaný čestným členom Ekumenickej duchovnej rady Veľkého Bailiwicku na Sicílii.

SUA GRAZIA IL MOLTO REVERENDO DAMIEN MEAD VESCOVO DELLA DIOCESI DEL REGNO UNITO DELLA CHIESA ANGLICANA CATTOLICA NOMINATO MEMBRO ONORARIO DEL CONSIGLIO SPIRITUALE ECUMENICO DEL GRAN BALIATO DI SICILIA Il vescovo Damien Mead è nato nel 1968 a Chatham, nel Kent, ed è cresciuto ed educato a Canterbury. Ha iniziato il suo ministero cristiano nel […]

Novú mitru dostal Mons. Gualtiero Isacchi, ECLJ , arcibiskup v Monreale .

CONSEGNATA LA MITRIA AL NUOVO CAPPELLANO MAGGIORE DEL GRAN BALIATO E DEL VENERANDO CAPITOLO DEI CAVALIERI DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME IN MONREALE Nel perpetuare quella che costituisce, ormai, una tradizione del Gran Baliato e del Venerando Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro in Monreale, è stata consegnata all’arcivescovo di Monreale Mons. Gualtiero Isacchi, ECLJ, […]

Stretnutie Veľkobailiwa Veľkého Bailiwicku Sicílie s Jeho Eminenciou Antonijom Metropolitom Západnej a Strednej Európy Bulharskej ortodoxnej cirkvi.

INCONTRO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL GRAN BALIATO DI SICILIA CON SUA EMINENZA ANTONIJ METROPOLITA DELL’EUROPA OCCIDENTALE E CENTRALE DELLA CHIESA ORTODOSSA BULGARA Il Luogotenente Generale del Gran Baliato di Sicilia Avv. Pietro Luigi Matta, KLJ, ha partecipato, presso la Basilica Pontificia di San Clemente in Roma, insieme al Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine e Cappellano Maggiore […]

Vikomt Shane Gough sa vrátil so do domu svojho otca .

IL VISCONTE SHANE GOUGH E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE Si è spento serenamente il 14 aprile 2023, all’età di 81 anni, dopo una breve malattia, il Visconte Shane Gough. Il visconte Shane Gough, V visconte Gough, era nato vicino a Inverness, in Scozia, dove ha trascorso i primi anni di vita. Dopo la Abberley […]

Návšteva Veľmajstra Rádu sv. Lazara z Jeruzalema u prezidenta republiky Malta .

VISITA DEL GRAN MAESTRO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MALTA S.A.S. Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg-Fürstenberg, Gran Maestro dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme e Gran Commendatore della Gran Commenda del Castello, con sede a Torri Lanzun a Mensija, San Ġwann, ha reso una […]

12. máj dvojnásobné 50 výročie Torri Lanzun .

12 MAGGIO 2023 – DOPPIO 50° ANNIVERSARIO DI TORRI LANZUN (Castello Lanzun) Il 12 maggio 1973 il Castello Lanzun, o it-Torri ta‘ Lanzun come è conosciuto a Malta, è stato formalmente inaugurato dall’allora Gran Maestro, S.E. Don Francisco de Borbón y Borbón, come sede ufficiale mondiale dell’Ordine di San Lazzaro e anche come sede di […]

Strieborná monštrancia z prvej polovice 18. storočia sa stala súčasťou pokladu Veľkého Bailiwicku Sicílie.

OSTENSORIO IN ARGENTO DELLA PRIMA META’ DEL ‘700 ENTRA A FAR PARTE DEL TESORO DEL GRAN BALIATO DI SICILIA Il Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme ha proceduto all’acquisizione di un prezioso Ostensorio in argento con doratura, in parte bronzo dorato, artigianato napoletano del Settecento. L’ostensorio è composto da due basi […]

Nové akvizície v pokladnici Veľkého Bailiwicku na Sicílii.

NUOVE ACQUISIZIONI NEL TESORO DEL GRAN BALIATO DI SICILIA Il Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme ha proceduto all’acquisto di una preziosa Bibbia del 1650 (Biblia Sacra Vulgata Ediciones Sixti V Pont. Max.), pubblicata sotto il Pontificato di Papa Clemente VIII, sulla quale, secondo le secolari tradizioni dell’Ordine, giureranno tutti i […]

Slávnosť investitúry Veľkobailivik Sicílie 2023.

CERIMONIA DI INVESTITURA 2023 DEL GRAN BALIATO DI SICILIA ED INSEDIAMENTO DEL NUOVO CAPPELLANO MAGGIORE Si è svolto 16 aprile 2023, presso la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore in Monreale, il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo emerito Mons. Michele Pennisi, GCLJ, e concelebrato dall’arcivescovo di Monreale Mons. Gualtiero Isacchi, ECLJ, dall’Abate di San Martino delle Scale […]

Meditácia na palmovú nedeľu s Veľkým reverendom Kevinom Francisom Donlonom, ECLJ , anglickým pomocným biskupom Zanzibarskej diecézy.

MEDITAZIONE PER LA DOMENICA DELLE PALME DEL MOLTO REV.DO KEVIN FRANCIS DONLON, ECLJ, VESCOVO AUSILIARE ANGLICANO DELLA DIOCESI DI ZANZIBAR (Ingresso di Gesù a Gerusalemme, Palazzo Reale, Cappella Palatina, Palermo, sec. XII) Carissimi Confratelli e Consorelle dell’Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, la Domenica delle Palme è il giorno in cui si […]

Výročie 800 rokov od vzniku Jurisdikcie Rádu sv. Lazara na území dnešného Nemecka .

V dňoch 28.- 29. júla 2023 nemecká Jurisdikcia Veľkého Bailiwicku Rádu sv. Lazára Jeruzalemského organizuje v meste Gotha slávnostné podujatie k 800. výročiu jurisdikcie  Rádu o na území dnešného  Nemecka s pestrým programom za účasti Veľmajstra Rádu a vedenia Veľkého Bailiwicku. scan_20230316075953

Medzinárodná púť na Maltu , február 2024.

INTERNATIONAL PAULINE PILGRIMAGE February 2024 The Order will be organizing an International Pauline Pilgrimage in Malta on the 9th February 2024 [see Acts of the Apostles Chap 28]. The Pilgrimage will be preceded by: an academic meeting about the history of the Order organized by the International Academy on the 6-7th February, and Heads of Jurisdictions & […]

Posolstvo k aktuálnej situácii v Turecku a Sýrii , február 2023.

  Excellencies, Chevaliers, Dames, Confrères, Consoeurs   I attach an important and urgent message from our Grand Hospitaller.   Please ensure that all your members receive a copy of this as soon as possible.     EARTHQUAKE DISASTER IN TURKEY & SYRIA Everybody is aware of the devastating earthquake which struck Turkey and Syria leaving […]

Rád svätého Lazara načrtáva spoluprácu s darcovským fondom Transforming Education.

    Transforming Education Fund víta príležitosť rozvinúť nové globálne partnerstvo s Rádom svätého Lazara Jeruzalemského na podporu vzdelávacej práce nadácie Scholas Occurrentes Foundation a PVBLIC Foundation. Rád svätého Lazara zastupoval jeho veľmajster, Jeho Excelencia Don Francisco de Borbón von Hardenberg na stretnutí so svetovými riaditeľmi Scholas Occurrentes a Jeho Svätosťou pápežom Františkom, aby uznali […]

Svetový deň boja s Hansenovou chorobou známou aj ako lepra.

The world will commemorate WORLD LEPROSY DAY next Sunday 29th January. It would be appropriate if the various jurisdictions organize some form of activity to promote interest in the battle against the ravages of this disease and to help support its victims. A dedicated fund-raising event would be ideal. The Order was set up specifically to […]

J.E. Kardinál George Pell GCLJ sa vrátil do domu svojho otca.

IL CARDINALE GEORGE PELL, GCLJ, E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE E‘ morto a Roma, nella Città del Vaticano, lo scorso 11 gennaio 2023, all’età di 81 anni, il cardinale australiano George Pell, prefetto emerito della Segreteria per l’Economia, dopo essere stato arcivescovo di Melbourne e di Sydney. Era cappellano di Gran Croce dell’Ordine di […]

Dar Rytierov Rádu sv. Lazara Domovom sociálnych služieb.

Náš spolubrat Dávid Petronius Vavruška začal iniciatívu na základe ktorej ,  Vojenský a špitálsky Rád svätého Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko odovzdal  1300 kusov PCR testov Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, Domu svätého Lazara v Martine a Domovu dôchodcov v Spišskej Novej Vsi , ktorý nedávno postihol rozsiahly požiar. Tieto sociálne zariadenia dlhodobo poskytujú komplexnú a […]

JEHO SVÄTOSŤ BENEDIKT XVI. SA VRÁTILA DO DOMU OTCA

JEHO SVÄTOSŤ BENEDIKT XVI. SA VRÁTILA DO DOMU OTCA Emeritný pápež Jeho Svätosť Benedikt XVI. zomrel dnes 31. decembra 2022 vo Vatikáne vo veku 95 rokov. Sicílsky Veľký Bailiwick Rádu svätého Lazara Jeruzalemského zdieľa svoj smútok a sústrasť nad odchodom milovaného Pastiera s odkazom, ktorý vydal jeho brat Antonino Raspanti, ECLJ, biskup z Acireale a […]

Oslava 800. výročia založenia Rádu sv. Lazára v Nemecku.

Oslava 800. výročia založenia Rádu sv. Lazára v Nemecku.   Pri príležitosti 800. výročia založenia Rádu sv. Lazára v Nemecku sa uskutoční v dňoch 28.- 29. júla 2023 v meste Gotha slávnostná spomienka na túto udalosť, keď v roku 1223 gróf Ludwig IV Thuringen so svojou manželkou založil hospic Márii Magdalény v tomto meste a […]

Newsletter Autumn 2022.

1022 newsletter – FINAL

Slávnostný obed v Mansion House

Dňa 30. septembra 2022 na základe pozvania Veľkopriorátu Anglicka a Walesu Vojenského a Špitálneho Rádu Svätého Lazara Jeruzalemského sa členovia našej jurisdikcie vedení Grand Prior HE Chev. Capt. Stanislavom Holákom, GCLJ, zúčastnili slávnostného obeda v priestoroch historickej Egyptskej sály Mansion House v Londýne pri   príležitosti zvolenia a pôsobenia vo funkcii Lord Mayor City of London The Rt, Hon. The […]

Pomoc pre Útulok Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom 12.10.2022

Dňa 12.10.2022 opäť členovia Rádu svätého Lazára Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko Milan Ćavajda OLJ a Andrej Kylián OLJ v spolupráci s občanmi obcí Svederník  a Divina priviezli materiálnu pomoc pre Útulok Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom . Pre ľudí v tomto útulku priviezli cca 3000 ks odevov dámskych, pánskych, detských , obuvi a hračiek . […]

Pomoc pre Útulok Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom 05.10.2022.

Dňa 5. septembra 2022 zástupcovia Rádu sv. Lazára Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko Milan Čavajda OLJ a Andrej Kylián OLJ spolu s občanmi obcí Svederník  a Divina  pokračujúc v predošlej pomoci  Útulku Dobrý pastier v Kláštore po Znievom  priviezli cca 3000 ks dámskeho , pánskeho , detského oblečenia , obuvi a hračiek pre obyvateľov útulku . V […]

Investitúra Rádu sv. Lazára na hrade Stará Ľubovňa dňa 3.9. 2022.

Dňa 3.9.2022  sa konala Investitúra Rádu svätého Lazara Veľkopriorát Slovensko v kaplnke svätého Michala archanjela  na hrade Stará Ľubovňa pri príležitosti 86. výročia založenia komendy rádu na Slovensku. Na sv. omši a investitúre sa zúčastnili    Veľkobailiff  Rádu sv. Lazára v Českej republike J.E. Ing. Ondrej Farka KCLJ s doprovodom , J.E. Veľkoprior  Rádu sv. […]

Pohrebná svätá omša za zosnulého kardinála Jeho Eminenciu Jozefa Tomka – 16.8.2022

Kázeň v plnom znení J.E. ThLic Dominika kardinála Duku, ktorú predniesol v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, tak ako ju zverejnila Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska . „Vaša Excelencia, otcovia arcibiskupi, biskupi, oltárni spolubratia, diakoni, ctihodné sestry a bratia, milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi, lúčime sa tu v Košiciach na východnom Slovensku, v […]

Slávnostná svätá omša v Oščadnici pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

15. augusta sa zástupcovia Vojenského a špitálneho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského zúčastnili slávnostnej hodovej svätej omše pri príležitosti sviatku Nanebovzatej Panny Márie vo farnosti Oščadnica. Slávnostnú svätú omšu celebroval J.E. Mons. Andrej Imrich, emeritný spišskonovoveský biskup, koncelebrovali dekan JCLic. Marián Vojtek a miestny farár PeadDr. Ondrej Rašovec. Krásne slnečné počasie prilákalo hojnú účasť veriacich, ako domácich tak […]

Púť k svätej Filoméne v Spišskom Podhradí.

Dňa 11.8. sa zástupcovia Vojenského a špitálneho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského na pozvanie Vsdp. doc. Hedr. Ľuboslava Hromjáka PhD. zúčastnili  10. jubilejnej  púte k svätej Filoméne , ktorá sa v 32. týždni roka konala v Spišskom Podhradí . https://www.katolickenoviny.sk/tema/category/tema/article/svata-filomena-dala-o-sebe-vediet-po-1500-rokoch.xhtml Belgický kňaz Damián de Veuster  sa v roku 1873 dobrovoľne prihlásil na misijnú službu na ostrov […]

Svoju šľachetnú dušu odovzdal Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko.

cit: “ S bolesťou srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v Ríme v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdal svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko. Pozývame všetkých, aby ho zahrnuli do svojich modlitieb. Ďalšie informácie o pohrebných obradoch […]

Pomoc útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom.

Veľkopriorát Slovensko mal to potešenie pomôcť Útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom niekoľkými balíkmi najmä oblečenia pre obyvateľov tohto  zariadenia poskytujúceho potrebnú  duchovnú a  sociálnu komplexnú pomoc ľuďom , ktorí sa dostali do situácie , že pomoc potrebujú.  Na záberoch je vdp. otec Vladimír Maslák  spravujúci zariadenie Dobrý pastier a Milan Ćavajda OLJ.  

Arcibiskupom Prahy sa stal J.Ex. Mons. Ján Graubner.

Arcibiskupom Prahy sa stal J.Ex. Mons. Jan Graubner Pápež František prijal zrieknutie sa pastoračnej správy metropolitnej arcidiecézy Praha, ktoré mu predložil kardinál J.Ex.  Dominik Duka OP. Za pražského arcibiskupa menoval J.Ex. Mons. Jana Graubnera, premiestňujúc ho z metropolitného sídla Olomouc. V piatok 13. mája menovanie zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice. Jeho Excelencia  73-ročný Mons. Jan […]

Mariánska hora v Levoči – otváracia sv. omša 2.7.2022

V 26. týždni roku 2022 sa opäť uskutočnila púť na Mariánskej  hore. Medzi pútnikmi mal svoje zastúpenie aj Veľkopriorát Vojenského špitálskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

Dar cirkevnému priorovi Mons. JE. kardinálovi Pennisi

u 27, 2022 IL GRAN BALIATO DI SICILIA HA DONATO L’ANELLO PASTORALE CON LO STEMMA DI GRAN PRIORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE A MONS. PENNISI Il Gran Baliato di Sicilia ha fatto realizzare e donato a Mons. Michele Pennisi, in occasione della fine del suo mandato come Arcivescovo di Monreale, l’anello pastorale con lo stemma di Gran […]

International Hospitaller Report 2021.

2021 International Hospitaller Report

Dom sv. Lazára v Martine

Dňa 3.6.2022 sa uskutočnil deň otvorených dverí v Dome sv. Lazara v Martine . Príhovor J.E. Veľkopriora Capt. Stanislava HolákaPhD. GCLJ  počas dňa otvorených dverí pri vysvätení kaplnky sv. Lazara. scan_20220605195752     Deň otvorených dverí v Dome sv. Lazara . https://www.martin.sk/den-otvorenych-dveri-v-neziskovej-organizacii-benetrix-n-o/d-83857  

Nový Dom sv. Lazára v Martine.

BENETRIX, n.o.- Dom svätého Lazára je zariadenie sociálnych služieb  v meste Martin, časť Priekopa s kapacitou sto prijímateľov o ktorých sa stará s úctou a láskou 55 zamestnancov. Snažíme sa o vytvorenie dôstojného a bezpečného prostredia pre našich seniorov, aby im to pripomínalo čo najviac ich vlastný domov. Prihliadame na ich individuálne potreby a schopnosti.

Cirkevný Veľkoprior Mons. Michele Pennisi GCLJ bol menovaný apoštolským administrátorom Arcidiecézy Monreale.

IL GRAN PRIORE ECCLESIASTICO MONS. MICHELE PENNISI NOMINATO AMMINISTRATORE APOSTOLICO DELL’ARCIDIOCESI DI MONREALE (Mons. Michele Pennisi, GCLJ, Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro, Arcivescovo Emerito ed Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di Monreale) Mons. Michele Pennisi, GCLJ, Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San lazzaro di Gerusalemme, a norma del diritto canonico è cessato, per limiti di […]

Začiatok dialógu o znovuzjednotenie Rytierskeho Rádu sv. Lazara z Jeruzalema.

AVVIO DEL DIALOGO PER LA RIUNIFICAZIONE DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME (Sua Eccellenza Don Francisco de Borbón von Hardenberg e Sua Eccellenza il Conte Jan Dobrzenský z Dobrzenicz)( Si è svolto la scorsa settimana, presso la Cancelleria dell’Ordine di San Lazzaro a Madrid, un incontro tra Sua Eccellenza Don Francisco de Borbón von Hardenberg […]

Veľkonočné posolstvo 2022 cirkevného Veľkopriora Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského .

MESSAGGIO DI PASQUA 2022 DEL GRAN PRIORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE MILITARE E OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME (Cristo Risorto – affresco XIV sec. – Cripta della Chiesa di Maria Santissima Assunta di Castelbuono – Palermo) Carissimi Confratelli e Consorelle dell’Ordine Militare di San Lazzaro di Gerusalemme, La Pasqua di quest’anno porta con sé tante speranze […]

Madeira – slávnostná pietna spomienka 100 rokov výročia úmrtia J.E. blahoslaveného cisára Karola I.

Dňa 1.4. 2022 sa na ostrove Madeira uskutočnila pietna spomienková slávnosť pri príležitosti 100 výročia úmrtia blahoslaveného  rakúsko – uhorského cisára Karola I. Habsburského . Slávnosti sa zúčastnili za Veľkopriorát Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského  J.E. Veľkoprior Capt. Ing. Stanislav Holák KCLJ  a Mgr. Andrej Kylián  OLJ. Pripájame  TV záznam tejto významnej udalosti, […]

Dar odevov v hodnote 40 000 eur utečencom z Ukrajiny.

DONAZIONE DI VESTIARIO PER 40.000 EURO AI PROFUGHI DELL’UCRAINA Il Gran Baliato di Sicilia, attraverso la San Lazzaro ONLUS, il proprio braccio operativo in campo assistenziale, ha donato mille abiti nuovi, per un valore di 40.000 euro, destinati ai profughi in fuga dall’Ucraina, che saranno consegnati al confine tra Polonia ed Ucraina con il supporto […]

Veľký Baili Talianska povýšený do hodnosti Veľkokríža.

NOMINA DEL GRAN BALÌ DI SICILIA A CAVALIERE DI GRAN CROCE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Insegne di Cavaliere di Gran Croce) S.E. il Dr. Pino Zingale, GCLJ-J, Gran Balì di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme e Priore del Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme in Monreale, con decreto del […]

Archijerevská svätá liturgia J.E. vladyku Petra Rusnáka .

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 25. výročia zriadenia Gréckokatolíckeho biskupstva v Košiciach z katedrálneho chrámu presvätej Bohorodičky .  Homília k aktuálnej situácii vo svete a spoločnosti začína od 50. minúty. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/310282#3092  

Charitatívna pomoc pre sociálne zariadenie Benetrix n.o. .

Zariadenie BENETRIX n.o. , poskytuje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť pre cca sto seniorov s priemerným vekom 85 rokov . Venuje sa edukačným činnostiam , pohybovým , tvorivým a iným aktivitám. V roku 2021 postavili altánok aby obyvatelia  zariadenia BENETRIX n.o. mohli byť na zdravom vzduchu pod strechou  pri vyššie uvedených činnostiach    v hodnote 20 […]

Vianočný dar pre Dom na pol ceste „Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom“ .

V roku 2007 otec Vladimír Maslák prichýlil desiatich mužov bez domova vo svojej farnosti. Od toho času sa rozsah poskytovanej  pomoci stále rástol a v súčasnosti útulok Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom poskytuje domov pre 800 ľudí.  Vojenský a špitálsky rád sv. Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko  poskytol ako Vianočný dar pre tento útulok 1000 […]

Tento svet opustil J.E. Desmond Tutu.

ARCHBISKUP DESMOND TUTU V tento deň svojho pohrebu v Kapskom meste sa Veľký bailiwick rádu svätého Lazára v Južnej Afrike pripája k celosvetovému smútku za arcibiskupom Emeritom Desmondom Tutu. Jeho smrť bola hlbokou stratou pre svet, jeho krajinu, anglikánsku cirkev južnej Afriky a Rád sv. Lazára. Rád je hrdý na svoje spojenie s arcibiskupom Tutuom, […]

Pomoc pre dieťa postihnuté distrofiou.

Päť ročná Veronika z Kokošoviec, okres  Prešov, sa  narodila  so svalovou distrofiou. Dievčatko pre toto ochorenie sa vôbec  nemôže pohybovať  a je plne odkázaná na elektrický vozík. Medzi domom rodičov a starých rodičov je vybudovaný chodník, ale v zimnom období je pre prudký svah klzký a preto nebezpečný aj pre zdravých. Bolo potrebná pomoc v […]

Najctihodnejší otec Prof. Ivan Ivanov bol povýšený na Veľkňaza.

IL MOLTO REVERENDO IVAN IVANOV, CHLJ, RESPONSABILE PER L’ECUMENISMO DEL GRAN BALIATO DI SICILIA ELEVATO AD ARCIPRETE DAL METROPOLITA PER L’EUROPA DELLA CHIESA ORTODOSSA DI BULGARIA Il Molto Reverendo Padre Prof. Ivan Ivanov, ChLJ, responsabile per l’Ecumenismo del Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, è stato elevato ad Arciprete dal Metropolita […]

V Damasku bola inaugurovaná prvá teologická fakulta v prítomnosti duchovného ochrancu rádu patriarchu al- Absí.

DAMASCO, INAUGURATA LA PRIMA FACOLTÀ DI TEOLOGIA ALLA PRESENZA DEL PATRIARCA PROTETTORE DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO Il 20 novembre è stata inaugurata la Facoltà Privata di Teologia, considerata la prima di quel tipo in Siria per lo studio della Teologia Cristiana, dando così vita ad un nuovo centro intellettuale di proprietà della Chiesa Greco Cattolico […]

Relácia “ Na blízku ľuďom bez domova“ odvysielaná TV Lux dňa 10.12.2021.

Dňa 10.12.2021 odvysielala  TV Lux reláciu „Na blízku ľuďom bez domova“  kde ako hosť relácie  pani riaditeľka gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach  pani Anna Ivanková  spomenula aj Vojenský špitálsky Rytiersky Rád sv. Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko. https://www.tvlux.sk/archiv/play/_27261 Dáva  to možnosť aj nám v tomto adventnom čase venovať spomienku našim rytierom , ktorí  sa zapísali svojou […]

Jeho Excelencia Rytier Vincent Keaveny, GCLJ, GCRLJ bol zvolený ako 693. primátor London City.

SUA ECCELLENZA IL CAVALIERE VINCENT KEAVENY, GCLJ, GCRLJ ELETTO 693° LORD MAYOR DELLA CITY DI LONDRA Sua Eccellenza Vincent Keaveny, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, appartenente al Gran Priorato di Inghilterra e Galles, è stato eletto 693° Lord Mayor della City di Londra. Irlandese di Dublino, cattolico, si è laureato […]

Primátorom Londýna sa stal J.E. Alderman Vincent Keaveny GCLJ a GCRLJ.

Vaše Excelencie, drahí bratia, sestry a priatelia. V prílohe pripájam krátke video z osláv víťazstva vo voľbách na post primátora mesta Londýn. Vo voľbách tento rok zvíťazil J.E. Alderman Vincent Keaveny, GCLJ a GCRLJ. Stal sa tak prvým členom nášho rádu, ktorý bol zvolený do takejto významnej funkcie. Pri tejto príležitosti na podporu osláv tohto […]

VÍŤAZSTVO PRE ANGLICKÉ SESTRY SESTRY SANTA MARIA: NAJVYŠŠÍ SÚD NARIADIL NOVÉ VYŠETRENIE POVINNÉHO POTRATU V NEW YORKU

VITTORIA PER LE SUORE ANGLICANE DELLA SORELLANZA DI SANTA MARIA: LA CORTE SUPREMA ORDINA UN NUOVO ESAME PER LA COPERTURA OBBLIGATORIA DELL’ABORTO A NEW YORK (La Sorellanza di Santa Maria con i vescovi della Diocesi del Living Word della Chiesa Anglicana del Nord America) I nemici della copertura obbligatoria dell’aborto nella legge sulle assicurazioni dello […]

40. výročie založenia Veľkopriorátu Austrália.

IL GRAN PRIORATO D’AUSTRALIA CELEBRA IL 40° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE (Il Gran Priore Emerito d’Australia, Chevalier Willoughby Bailey AO GCLJ GCMLJ GCrLJ, a sx, il Gran Maestro, al centro, e l’attuale Gran Priore, The Hon. Chevalier Gavin L. Fielding AM GCLJ KMLJ, a dx) Il Gran Priorato d’Australia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme celebra […]

Organový festival.

RASSEGNA ORGANISTICA REGIONALE CON IL PATROCINIO DELL’ACCADEMIA LAZZARITA SAN LUIGI IX E’ in corso, come ogni anno, la tradizionale Rassegna Organistica Regionale, con il patrocinio dell’Accademia Lazzarita San Luigi IX Re di Francia e la direzione artistica del Maestro Diego Cannizzaro, KLJ, interrotta lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria. Cinque concerti, dal 16 ottobre […]

Veľkopriorát Ameriky oslavuje 50. výročie založenia.

IL GRAN PRIORATO D’AMERICA CELEBRA IL 50° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE Il Gran Priorato d’America, che include Stati Uniti d’America e Messico, una delle giurisdizioni più vaste ed attive nel campo sanitario ed assistenziale dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, festeggia quest’anno i suoi primi 50 anni di vita. Fondato nel 1971, già nel 1972 ricevette […]

Pasovanie do rytierskeho stavu.

Dňa 20.10.2021 po dlho trvajúcej chorobe bol povýšený do rytierskeho stavu Dr. Ján Rosocha M.D.

Investitúra Velehrad 1. až 3. 10. 2021.

V prvých októbrových dňoch sa konala spoločná investitúra  Veľkobailiviku Českej republiky a Veľkopriorátu Slovensko Vojenského a špitálneho rádu sv. Lazara Jeruzalemského na Velehrade. Svätú omšu celebrovali J.E.  Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký a metropolita moravský a J.E. arcibiskup michalovsko- košický Juraj Stránsky. Účastníci položili veniec pred  Bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda […]

Investitúra v Hejniciach 25.9.2021.

Dňa 25.9.2021  tradične v čase sviatku svätého Václava štátneho sviatku Českej republiky sa konala v kláštore v Hejniciach investitúra Rytierskeho Rádu svätého Václava a Vojenského a špitálskeho rádu svätého Lazara Jeruzalemského.  Investitúru podporili svojou účasťou aj kancelária prezidenta Českej republiky a predseda poslaneckej snemovne ČR. Svätú omšu celebroval J.E. Mons. Mgr. Ján Baxant biskup litoměřický. […]

Apoštolská návšteva Svätého otca na Slovensku.

  Svätý Otec František prišiel na Slovensko ako Peter dnešných dní povzbudiť bratov a sestry vo viere. Prišiel, aby nás Pán skrze neho povzbudil k obnove našej viery, k odhodlaniu žit podľa evanjelia a nachádzať nové cesty ohlasovania radostnej zvesti ľuďom dnešného sveta s osobitným akcentom na slabých a núdznych i v odvahe čeliť výzvam, […]

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k návšteve Sv. Otca Františka v septembri 2021

PL k návšteve Svätého Otca v SR (4)

Pamätník cisára Karola I. v karmelitánskom kostole v St. Polten v Rakúsku.

Preklad

Slávnosť investitúry Veľkopriorátu Austrálie.

CELEBRATO IL CAPITOLO NAZIONALE DEL GRAN PRIORATO DI AUSTRALIA (Cavalieri e Dame del Gran Priora di Australia) Si è tenuto a Melbourne il Capitolo Nazionale del Gran Priorato d’Australia. Una commovente Veglia del venerdì sera ha introdotto nell’Ordine otto postulanti. La cerimonia si è tenuta nella chiesa cattolica di Nostra Signora del Monte Carmelo ad Albert […]

Mariánska púť v Levoči 2021.

Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia. V roku 1995 na ňu zavítal aj svätý Ján Pavol II. Každoročne príde na hlavnú odpustovú púť, ktorá trvá za bežných okolností týždeň, okolo pol milióna mariánskych pútnikov. V piatok 2.7.2021 sa začala tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri […]

Zverejnená správa Veľkého špitálnika o charitatívnych a iných činnostiach Rádu za rok 2021.

PUBBLICATO IL REPORT 2021 DEL GRANDE OSPEDALIERE SULLE ATTIVITA’ CARITATIVE ED ASSISTENZIALI DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME (Professor Charles Savona-Ventura, GCLJ, Grande Ospedaliere ad interim dell’Ordine di San Lazzaro) È stato pubblicato il Rapporto Ospedaliero Internazionale del 2021. L’Ordine di San Lazzaro vide le sue origini all’inizio del V secolo come un’istituzione situata fuori dalle […]

Pomoc školám , žiakom a rodičom pri zvládaní korona krízy v oblasti vzdelávania.

Už dva roky trápi celú spoločnosť tzv korona kríza . Vybrala si obete na životoch, na zdraví, na ekonomike a aj na vzdelávaní študentov a žiakov na školách .  V snahe zmierniť dopady  v školstve rokoch 2020 a 2021 Veľkopriorát Slovensko Vojenského a Špitálskeho Rytierskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského doviezol a rozdal  v troch sériách […]

International Hospitaller Report 2021.

2021 International Hospitaller Report

Príspevok Rytierskeho Rádu Maršala Radeckého k spoločnej histórii národov Rakúsko-Uhorskej monarchie .

Autorom článku je Prof. Reinhard Knittel . Blízkosť Cisára Karola I. a Poľného Maršala J. Radeckého a oddanosť Poľného maršala Radeckého cisárovi aj po rokoch ukazuje skutočnosť , že ako jediný kto nebol Habsburg je pochovaný v hrobke Habsburgovcov . Cisár Karol I. ho chcel mať pri sebe aj na večnosti . scan0036

RITORNO ALLA CASA DEL PADRE DI S.E. GEOFF FOSBERRY, GCLJ GRAN CANCELLIERE EMERITO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO

RITORNO ALLA CASA DEL PADRE DI S.E. GEOFF FOSBERRY, GCLJ GRAN CANCELLIERE EMERITO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO Geoff Fosberry era nato il 5 gennaio 1929 ed è entrato nella Royal Navy alla fine degli anni ’40. Si è sposato nel 1950 con Mavis Parker dalla quale ha avuto due figli, Lindsay e Tim. Nel 1959 fece un […]

Vatikánska pracovná skupina sa bude zaoberať exkomunikáciou mafiánov.

Exkomunikáciou mafiánov sa bude zaoberať vatikánska pracovná skupina , ktorej členom je aj  J.E. arcibiskupom Mons. Michele Pennisim  cirkevným Veľkopriorom Vojenského Rytierskeho  Śpitálskeho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemského  , ktorý zakázal aby mafiáni mohli byť krstnými alebo birmovnými otcami .   Vatikán 10. mája (RV) Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj zriadilo Pracovnú skupinu pre exkomunikáciu mafií. […]

Kostol sv. Lazara so sarkofágom sv. Lazara

Trojlodní bazilika vystavěna před pol

BOLA VYDANÁ NOVÁ KNIHA TEOLOGICKEJ FAKULTY SICÍLIE O PAMIATKACH MESTA PALERMO

La Facoltà Teologica di Sicilia ha pubblicato un libro a cura del prof. Francesco Armetta: „Rosario La Duca, I monumenti della città di Palermo, S. Sciascia ed, 2020“. Il libro fa parte della serie di pubblicazioni „Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia Mons. Travia”, ed è interessante anche l’apparato iconografico […]

Princ z Walesu ďakuje zamestnancom NHS Škótska

Prince of Wales ďakuje tým, ktorí pracujú pre NHS Škótsko, vzdávajú hold svojmu ′′ mimoriadnemu úsiliu ′′ počas celej pandémie ochorenia COVID-19   https://www.facebook.com/HRHThePrinceOfWales/posts/3753340034720008

AMMISSIONE NELL’ORDINE MILITARE ED OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DEL REV.MO PRESBITERO PROF. DR. IVAN STOYANOV IVANOV (KYUMURDZHIYSKI) RAPPRESENTANTE IN ITALIA DEL PATRIARCATO ORTODOSSO DI BULGARIA

AMMISSIONE NELL’ORDINE MILITARE ED OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DEL REV.MO PRESBITERO PROF. DR. IVAN STOYANOV IVANOV (KYUMURDZHIYSKI) RAPPRESENTANTE IN ITALIA DEL PATRIARCATO ORTODOSSO DI BULGARIA (Il Rev.mo Ivan Ivanov con Papa Francesco durante il viaggio in Bulgaria, 5 maggio 2019) Quando Papa Francesco è andato al Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Bulgara, c’era un diacono sempre vicino a […]

28. FEBRUÁRA 2021 II PÔSTNA NEDEĽA, CESTA NA TABOR

28. FEBRUÁRA 2021 II PÔSTNA NEDEĽA ,CESTA NA TABOR Dopo essere stati con Gesù nel deserto, il Signore ci invita a salire insieme a Lui sul monte Tabor per una esperienza necessaria per affrontare la vita. Nel deserto ci siamo riconosciuti tentati dal diavolo, con la triste possibilità di soccombere alle sue tentazioni; oggi siamo invitati […]

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2021 DEL GRAN PRIORE ECCLESIATICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2021 DEL GRAN PRIORE ECCLESIATICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO                                                                                      DI […]

Svätý otec František upravuje kalendár a vkladá doň pamiatku sv. Lazara na deň 29.júla.

PAPA FRANCESCO MODIFICA IL CALENDARIO ROMANO GENERALE ED INSERISCE LA MEMORIA DI SAN LAZZARO (I Santi Marta, Lazzaro e Maria – dipinto di un maestro spagnolo – 1480 – 1500, Valencia Museo Lázaro Galdiano, Madrid) Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a iscrivere nel Calendario Romano Generale […]

Kardinál Turkson podporuje sociálne začlenenie pacientov s leprou . Posolstvo pri príležitosti 68 . výročia svetového dňa pacientov s leprou.

IL CARDINALE TURKSON PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE DEI MALATI DI LEBBRA Posolstvo pri príležitosti 68. výročia svetového dňa pacientov s leprou . (La cura dei malati di lebbra in India) “Promuovere l’inclusione di tutte le persone nella società e assicurarne l’integrazione nella comunità rimangono delle priorità. Inoltre, il sostegno finanziario e le opportunità di impegnarsi attivamente […]

Posolstvo Veľkopriora Rádu sv. Lazara Jeruzalemského v týždni modlitieb za jednotu kresťanov.

Carissimi Confratelli e Consorelle dell’Ordine di san Lazzaro, il nostro Ordine, di natura ecumenica, ha la missione di partecipare ai momenti di preghiera per l’Unità dei cristiani ed altre iniziative caritatevoli soprattutto in favore dei malati e dei lebbrosi. La sofferenza, la malattia, la morte, le difficoltà economiche, la distanza che ci separa, non diminuiscano […]

MESSAGGIO DI NATALE 2020 DEL GRAN PRIORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE MILITARE E OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

(Natività di Gesù, 1526, Gagini, Duomo di Pollina) Carissimi Confratelli e Consorelle, Ci potremmo domandare che senso ha celebrare il Natale in questo periodo di pandemia dal covid-19, in una società caratterizzata dalla mancanza di speranza, dal ripiegamento individualistico, dall’incertezza per il presente e il futuro e dalla diffidenza del prossimo, da desideri individuali trasformati […]

Reverend Dr. Jonathan Farrugia bol menovaný vedeckým riaditeľom Akadémie sv.Lazara, vedúci Katedry cirkevných dejín, patológie a starokresťanskej archeologickej patrológie na teologickej fakulte Maltskej univerzity.

NOMINA A CONDIRETTORE SCIENTIFICO DELL’ACCADEMIA LAZZARITA SAN LUIGI IX RE DI FRANCIA DEL REV.DO DR. JONATHAN FARRUGIA CAPO DEL DIPARTIMENTO DI STORIA DELLA CHIESA, PATOLOGIA E PATROLOGIA ARCHEOLOGIA PALEOCRISTIANA PRESSO LA FACOLTÀ DI TEOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DI MALTA Il Rev. Dr Jonathan Farrugia è nato il 19 settembre 1978. Ha conseguito il Bachelor of Arts in […]

Newsletter 2020

1220 newsletter – FINAL[15862]

Vianočný pozdrav Veľkopriora 2020

  Posolstvo dobrej zvesti anjela dobrých správ , nech prinesie pokoj , nádej a dobré správy všetkým ľuďom dobrej vôle.

Arcibiskup Washingtonu J.E. Mons. Wilson Daniel Gregory EGCLJ bol vysvätený svätým otcom za kardinála.

ATTRIBUITO IL TITOLO PRESBITERALE DI SANTA MARIA IMMACOLATA A GROTTAROSSA AL CARDINALE MONS. WILTON DANIEL GREGORY, GCLI, ARCIVESCOVO DI WASHINGTON Sebastiano Lipari • dic 02, 2020 ATTRIBUITO IL TITOLO PRESBITERALE DI SANTA MARIA IMMACOLATA A GROTTAROSSA AL CARDINALE MONS. WILTON DANIEL GREGORY, GCLI, ARCIVESCOVO DI WASHINGTON L’arcivescovo di Washington, Sua Eminenza Mons. Wilton Daniel Gregory, […]

Sicília, Kolegiálna bazilika sv. Šebastiána v Acireale , sídlo kapituly rytierov sv. Lazara.

LA BASILICA COLLEGIATA DI SAN SEBASTIANO IN ACIREALE SEDE DELLA DELEGAZIONE DEL CAPITOLO DEI CAVALIERI DI SAN LAZZARO IN SICILIA ORIENTALE Sebastiano Lipari • nov 18, 2020 LA BASILICA COLLEGIATA DI SAN SEBASTIANO IN ACIREALE SEDE DELLA DELEGAZIONE DEL CAPITOLO DEI CAVALIERI DI SAN LAZZARO IN SICILIA ORIENTALE Il Vescovo di Acireale, Mons. Antonino Raspanti, […]

November Newsletter 2020

1120 newsletter FINAL[13990] (1)

Veľký špitálnik Rádu prof. Charles Savona-Ventura GCLJ napísal k histórii aj súčasnosti Rádu.

(Professor Charles Savona-Ventura, GCLJ, Grande Ospedaliere ad interim dell’Ordine di San Lazzaro) È stato pubblicato il Rapporto Ospedaliero Internazionale del 2020. L’Ordine di San Lazzaro vide le sue origini all’inizio del V secolo come un’istituzione situata fuori dalle mura di Gerusalemme al servizio delle vittime della lebbra. Dopo la prima crociata del 1099, l’istituto divenne […]

Opustil nás J.E. Mons. vladyka Milan Šášik CM , EGCLJ.

J.E. vladyka Mons.Milan Šášik CM  sa narodil 17. septembra 1952 v Lehote , zomrel 14.júla 2020 v Užhorode na Ukrajine . Bol grékokatolícky eparcha Mukačevskej grékokatolíckej eparchie na Ukrajine , člen Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a členom Vojenského špitálneho Rytierskeho rádu sv. Lazara  Jeruzalemského v hodnosti Cirkevného Veľkokríža . V rokoch 1971 – 1976 […]

2020 International Hospitaller Report

    Príhovor Veľmajstra Rádu sv. Lazára Jeruzalemského Je mi cťou, ako Veľmajster Rádu sv. Lazára Jeruzalémskeho, predstaviť vám túto správu o činnosti Rádu za rok 2019 a vzdať hold profesorovi Bretoovi Delahuntovi ONZM GCLJ MD. Jeho práca od roku 2015 v pozície Veľkošpitálnika bola výnimočná. Vďaka jeho úsiliu sa táto správa stala prémiovou v […]

COVID booklet Final september 2020.

COVID booklet FINAL printed (1)

Profesor Paolo Scollo OLJ , vykonal úspešne prvú transplantáciu maternice v Taliansku.

IL PROF. PAOLO SCOLLO, OLJ ESEGUE IL PRIMO TRAPIANTO DI UTERO IN ITALIA (Il Prof. Paolo Scollo con il Gran Maestro Emerito, il Duca di Siviglia, il giorno dell’investitura) Il primo trapianto di utero in Italia è stato eseguito al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera Cannizzaro. L’equipe composta dai […]

J.E. Veľký Baili Sicílie bol ocenený vyznamenaním Svätého Gregora Veľkého kríža .

IL GRAN BALI’ DI SICILIA INSIGNITO COMMENDATORE CON PLACCA DELL’ORDINE DI SAN GREGORIO MAGNO (S.E. il Cavaliere di Gran Croce di Giustizia Pino Zingale, Gran Balì di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro) S.E. il Cavaliere di Gran Croce di Giustizia Pino Zingale, Gran Balì di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, è stato insignito, […]

J.E. Profesor Charles Ventura GCLJ sa stal členom Veľkej Rady.

IL PROF. CHARLES SAVONA-VENTURA, GCLJ GRANDE OSPEDALIERE AD INTERIM DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME (S.E. il Cavaliere di Gran Croce Prof. Charles Savona-Ventura, GCLJ) L’incarico di Grande Ospedaliere dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme è stato assunto, ad interim, da S.E. il Cavaliere di Gran Croce Prof. Charles Savona-Ventura, GCLJ, Accademico Ordinario dell’Accademia Lazzarita […]

Výzva o pomoc pre Bejrút .

APPELLO PER BEIRUT DEL PATRIARCA GRECO MELKITA DI ANTIOCHIA PROTETTORE SPIRITUALE DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO Sebastiano Lipari • ago 12, 2020 APPELLO PER BEIRUT DEL PATRIARCA GRECO MELKITA DI ANTIOCHIA PROTETTORE SPIRITUALE DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO Ai fedeli e agli amici della Chiesa greco-cattolica melchita   Saluti in nostro Signore Gesù Cristo!   Cari tutti, […]

Ocenenia pre Profesora Paolo Scollo OLJ.

PROFESOR. PAOLO SCOLLO, OLJ OCENENÝ CENTROM KRESŤANSKEJ KULTÚRY A DUCHOVNOSTI „SALVATORE ZUPPARDO“ A ZDRUŽENIE „GELA“ „BETÁNIA“ Sebastiano Lipari • 14. septembra 2020 PROFESOR. PAOLO SCOLLO, OLJ OCENENÝ CENTROM KRESŤANSKEJ KULTÚRY A DUCHOVNOSTI „SALVATORE ZUPPARDO“ A ZDRUŽENIE „GELA“ „BETÁNIA“ (Prof. Paolo Scollo počas slávnostného odovzdávania cien) Počas slávnostného ceremoniálu odovzdávania vedeckých literárnych cien pomenovaných po Biance Cannizzarovej, rodinnej […]

Patriarcháty Pentarchie 4. Patriarchát Jeruzalemu .

I PATRIARCATI DELL’ANTICA PENTARCHIA 4. IL PATRIARCATO DI GERUSALEMME (Stemma del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini) Attualmente tra vescovi di diverse chiese portano il titolo di Patriarca di Gerusalemme: il Patriarca greco-ortodosso, il Patriarca dei Latini ed il Patriarca Armeno. Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme fa parte della Chiesa greco-ortodossa che riconosce al patriarca ecumenico […]

Podporili sme aj svojou účasťou stretnutie rodín organizované Alianciou Za Rodinu .

Dňa 22. 8. 2020 na Šuňave organizovala Aliancia Za Rodinu stretnutie na podporu rodiny , ktoré aj svojou účasťou podporili členovia Vojenského a Špitálneho Rytierskeho Rádu svätého Lazara  Veľkopriorátu Slovensko. Svätú omšu celebroval otec Marián Kuffa  a bol aj jedným z prednášajúcich na tému rodina. Rodina, vzťahy a liečba rán – duchovná víkendovka   Ilustračné […]

Profesor Paolo Scollo OLJ vykonal prvú dovolenú transplantáciu .

https://www.sanlazzarosicilia.it/il-prof-paolo-scollo-olj-esegue-il-primo-trapianto-di-utero-in-italia   Profesor Paolo Scollo vykonal  prvú dovolenú transplantáciu maternice schválenú príslušnými orgánmi ako cestu k záchrane života alebo novému životu. K skvelému úspechu blahoželáme.

Newsletter 07 2020

0720 newsletter FINAL

Pomoc Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach .

Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach je jedným z najväčších charitatívnych zariadení v Spišskej diecéze ale i na Slovensku vôbec . Poskytuje pomoc cca 350 obyvateľom , ktorí  z najrôznejších, ale vždy veľmi vážnych dôvodov pomoc potrebujú . Vedie ho roky  nesmierne obetavý a charizmatický otec Marián Kuffa. Male sme možnosť a potešenie  prispieť k pomoci […]

Dom sv. Lazara v Košiciach -vysvätenie kaplnky.

Náš    Dom sv. Lazara v Košiciach  už niekoľko rokov poskytuje pomoc  najmä matkám s deťmi , ktoré sa stali obeťami násilia a potrebujú  ochranu . V tomto roku sme pomohli so zriadením  kaplnky a oltáru  priamo v Dome  ,ktorá bude poskytovať duchovnú útechu jeho obyvateľom .  S radosťou sme sa dňa zúčastnili slávenia sv. […]

Posolstvo k Turiciam 2020

EGP – Pentecost Message 2020 Preklad-Posolstvo k Turiciam 2020- Mons. Michele Pennisi, Archibishop of Monreale

Veľkonočný pozdrav a posolstvo Britskej kráľovnej Alžbety II.

Nech je živý plameň Veľkonočnej nádeje stabilným sprievodcom, keď stojíme pred budúcnosťou. http://www.royal.uk/queens-easter-message Preklad posolstva pripája Chev. Ing. Ján Stanek KCLJ Preklad-Posolstvo k Veľkej noci J.V. Kráľovnej Alžbety II. (1)      

Lazariánska pomoc postihnutým v čase pandémie koronavírusu.

V týchto časoch obrovské množstvo ľudí trpí pandémiou Koronavírusu . Vojenský a špitálny Rád sv. Lazara z Jeruzalemu zriadil účet na ktorý je možné zaslať peňažnú pomoc . Bližšie informácie : http://ordensanlazaro.es Fundación San Lazáro COVID 19- Madrid CC CaixaBanc ES5021004024652200083540 Link na FB :https://www.facebook.com/1150107251682878/posts/3676727729020805/      

Posolstvo k Veľkonočným sviatkom od Cirkevného Veľkopriora Rádu sv. Lazára J.E. Mon. Micheleho Pennisiho.

Holy Week Message H.E. Michele Pennisi 4.4.2020 Preklad -Posolstvo k Veľkej noci J.E. Mon. Michaela Pennisiho 4.4.2020

EGP – Homily on the Raising of Lazarus

GM_Corona Letter to Members PREKLAD -Príhovor Veľmajstra Rádu sv. Lazára z 30.3.2020

H O M Í L I A K V Ý Z N A M U SV. L A Z Á R A

Posolstvo J.E. Mon. Michele Pennisi 20-03-26 EGP_Lazarus Homily_English

List k pôstu od Michele Pennisi, Archbishop of Monreale Ecclesiastical Grand Prior of the Holy Military Order St. Lazarus

EGP Lent 2020 – IT EGP Lent 2020 – EN

História a Štatút Rytierskeho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu francúzsky originál

Historia a Štatút Rytierskeho Rádu sv. Lazara

Cristina Elena de Borbon Gräfin von Hardenberg

CRISTINA ELENA DE BORBÓN GRÄFIN VON HARDENBERG.pdfLetter_GCom_022220

List X. Michele Pennisi Archbishop of Monreale and Grand Ecclesiastical Prior MHOSLJ .

letter_Penissi_Xtian Unity

Dom sv. Lazara v Košiciach

Drahí bratia a sestry, z poverenia nášho Veľkopriora Vám chcem dať do pozornosti novú web stránku Greckokatolíckej charity v Košiciach . V rámci Slovenska došlo k zjednoteniu web stránky s katolíckou charitou  podľa konceptu katolíckej charity http://charita.grkatke.sk/. Ako viete v rámci greckokatolíckej charity v Košiciach  je prevádzkovaný aj Dom sv. Lazara  v tomto čase poskytujúci pomoc […]

Investitúra Rytierskeho Rádu sv. Václava, Hejnice 05. 10.2019

Dňa 5. 10. 2019 sme sa ako členovia Vojenského Špitálneho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu Veľkopriorát Slovensko na základe pozvania našich vážených priateľov zúčastnili slávnosti Investitúry Rádu sv. Václava v kláštore v Hejniciach v Ćeskej republike. Slávbostnú svätú omšu celebroval J.E. mons. Mgr. Ján Baxant litomerický biskup .

Newsleter final october 2019

0719 Newsletter final (1)

Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, Grand Priore Ecclesiastico dell Ordine Militare Ospedaliero di San Lazaro

EGP re RH 0919

HE The Chevalier Ron Hendricks

Je mi cťou, že môžem vzdať túto poctu nášmu drahému priateľovi a emeritnému veľkému veliteľovi, (Grand Commander Emeritus) Ronaldovi Hendriksovi, GCLJ-J, ktorý zomrel v stredu 11. septembra 2019 vo veku 74 rokov po ťažkom boji s rakovinou. Ron bol priateľom mnohých členov Rádu a veľa cestoval po celom svete, aby navštívil a poznal naše jurisdikcie. […]

Slovensko navštívil melchitský gréckokatolícky patriarcha Jeho Blaženosť Youssef Absi.

Slovensko navštívil melchitský gréckokatolícky patriarcha Youssef Absi Na pozvanie prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ dnes na Slovensko pricestuje na sedemdňovú návštevu Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie. V piatok 2. augusta, sa patriarcha Youssef Absi v sprievode s metropolitom Jánom Babjkakom SJ stretne so […]

Historické výročia a púte

V dňoch 4. až 7. júla 2019 sa delegácia Vojenského a Špitálneho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu  Veľkopriorát Slovensko zúčastnila  púte a Dní dobrej vôle na Velehrade aj pri príležitosti 1 150 rokov od smrti sv. Cyrila a menovania prvého Veľkomoravského biskupa Slovenov sv. Metoda, tiež 200 rokov vymenovania Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupom a 30 […]

international_hospitaller_report_2018

international_hospitaller_report_2018

Najstarší rytiersky rád

Najstarší rytiersky rád sv.Lazara (2)

Investitúra Rádu sv. Lazara Jeruzalemského

Vojenský a špitálny rád svätého Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko pod  velením J.E. Chevalier Don Francisco de Borbón Graf von Harderberg a J.B. Youssef Absi patriarcha a duchovný protektor Rádu a J.E. Chevalier Stanislav Holák Veľkoprior oznamujú , že dňa 4. mája  sa na hrade Stará Ĺubovňa v kaplnke svätého Michala konala archanjela konala slávnosť pri príležitosti 83. výročia […]

Easter message from our Ecclesiastical Grand Prior

Easter_message_2019

Pôstne posolstvo od nášho cirkevného veľkopriora Mons.Michele Penisi, arcibiskupa v Monreale

Lent from our Ecclesiastical Grand Prior

Posledná rozlúčka s rytierom Zdenkom Tomčíkom

Milí priatelia  ľútosťou oznamujeme , že nás dňa 18.2.2019 navždy opustil   náš spolubrat rytier Zdenko Tomčík . Posledná rozlúčka bola dňa 25.2.2019 v Slávičom údolí v Bratislave . R.I.P.

Third Academic Meeting – 24-26th October 2019

Academic Meeting 2019 – Registration form Pred prihlásením, prosím ,kontaktujte slovenskú jurisdikciu na zverejnenom kontakte.

Investitúra Rytierskeho Rádu sv. Václava kláštor Hejnice 29.9.2018

Dňa 29.9.2018 sa Veľkoprior Vojenského a Śpitálskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalenského Veľkopriorát Slovensko na základe pozvania so svojím  sprievodom zúčastnil investitúry Rytierskeho Rádu sv. Václava v kláštore v Hejniciach.

Svätováclavská púť Stará Boleslav- Brandýs

Dňa 28.9. 2018 pri príležitosti 100 výročia vzniku Ćeskoslovenska sa členovia Veľkopriorátu Slovensko Vojenského a Śpitálskeho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu, na základe pozvania J.Em. Dominika kardinála Duku OP pražského a primasa českého,  zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval J.Ex. Mons.Jan Graubner arcibiskup olomoucký a koncelebroval J.Em. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český […]

Investitúra Bratislava 16.9.2018

Dňa 16.9.2018 v katedrále bratislavskej eparchie Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža  sa konala Odpustová slávnosť spojená s Investitúrou Vojenského a Śpitálskeho Rádu svätého Lazara Jeruzalemského a odovzdávaním vyznamení za zásluhy. Liturgiu celebroval J.E. vladyka Peter Rusnák ,ktorý slávil súčasne 10. výročie svojej intronizácie. Slávnosť bola vykonaná s vzácnou  zahraničnou účasťou.

Mons.Justín Beňuška , výročie 100 narodenia

Dňa 23.9.2018  členovia Vojenského a Śpitálskeho  Rytierskeho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu svojou účasťou na cirkevnej slávnosti v Jablonovom preukázali úctu a pietnu spomienku Mons. Justínovi Beňuškovi ,konanú pri príležitosti jeho  nedožitých stých narodenín. scan

Hosp. Al-Saher – Syrie

Dear Friends! My project “the Hospital Al-Saher” – Syria – , is in the last stage. Enclosed a report about the situation today: remaining works – cost – Medical – Equipments. Your help is so needed! Thanks in advance With best regards! + Gregorios III Pat. Em. S. B. Gregorios III Laham Centre de dialogue […]

Konštitúcia

Faksimile 2

Necrologium

Faksimile 1

Roma Italy

roma italy

Malta 2019

Invitation investiture GB Netherlands

Invitation investiture GB Netherlands

GMC Members as 30 may 2018

GMC Members as of 30 May 2018

Voľba 50. veľmajstra

Voľba 50.veľmajstra (2)

Invitation Austria 2018

Invitation Austria 2018

Grof Zamoyski, Stará Ĺubovňa

zamoyski

GregoriosIII

Gregorios III (1)

Audience pozvánka CZ

Audience pozvanka_CZ_2018

St.George Order

Easter Message

Easter Message

Pascha 2018

Pascha2018 (1)

Pôstne Posolstvo

Pôstne Posolstvo

We respectfully invite you The Solemn Investiture & Gala Dinner of the Grand Priory of the Hungary

Investiture – 2018.Hungary

Einladung zur St. Georg-Feier

EinladungFestakt21042018

Pozvánka do Brandýsa

Audience pozvanka CZ 2018

Nový rok 2018, nový reštart

Milí priatelia, nový rok 2018, nový reštart… 😊 takže všetkým ešte raz pokoj a radosť, zdravie a zmysluplnosť! A prijmite pár slov na ďalší týždeň! Atavis et armis! Róbert Jáger SChLJ zachejova-nedela-2018

Grand Bailiwick of Germany’s Lazarus Days in Düsseldorf from 23 to 25 February 2018

To our Members of the Grand Magistral Council and Heads of Jurisdictions, Your Excellencies, Confreres and Consoeurs, I am very pleased to send you the Grand Bailiwick of Germany’s invitation to attend their Lazarus Days Celebration from 23rd to 25th February 2018 in Düsseldorf, Germany.  Details of the meeting and events are available in the […]

Christmas message from our Ecclesiastical Grand Prior

2017 Christmas message from the Eccl. Grand Prior

A Christmas Message from the Order’s Spiritual Protector

To the Grand Magistral Council, Heads of Jurisdictions and Members of our Order, Your Excellencies, Confreres and Consoeurs, The Christmas message from our Spiritual Protector, H.B. Youssef Absi, is enclosed below. With best wishes for a beautiful Christmas, Marny Gilluly, GCLJ, Vice Grand Chancellor (Administration) Christmas unveils God’s hand at work for salvation of humanity. […]

Christmas letter from our Interim Grand Master

IGM_Christmas_letter_2017-1

Lazariánsky Reunion 3/2017

Lazariánsky reunion 3/2017

Gala Dinner of the Grand Priory of the Maltese Islands

The Military and Hospitaller Order of St Lazarus of Jerusalem Interim Grand Master: H.E. Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg GRAND PRIORY OF THE MALTESE ISLANDS Incorporating the Commandery of Gozo Grand Prior: H.E. Professor the Chevalier Charles Savona-Ventura MD, DScMed, GCLJ, CMLJ, SCrLJ, PSLJ 25th October 2017 The Solemn Investiture & Gala Dinner […]

Prečítajte si článok o histórii rádu

HISTÓRIA

Spúšťame novú web stránku

Bližšie informácie už onedlho

Nájdete nás na: