Svätý Mikuláš 2023, IKV Žakovce

Inštitút Krista Veľkňaza v Žákovciach sa nachádza v okrese Kežmarok v Spišskej diecéze vo farnosti spravovanej Dp.  Dr.h.c. Mgr. Ing. Mariánom Kuffom dlhé roky poskytuje pomoc a ochranu  stovkám tým skutočne najslabším odkázaným na pomoc , medzi inými a aj matkám s deťmi.

https://www.ikv.sk/

Ku sviatku svätého Mikuláša  Lt. Col. Ing. Ján Vitko CLJ odovzdal hračky , zimnú obuv, zimné oblečenie   a iné praktické darčeky  pre krajší deň obyvateľov  tohto sociálneho zariadenia v správe rímsko -katolíckej cirkvi .

 

Nájdete nás na: