Atavis et Armis I.

V roku 2022 sa konala vo farnosti Oravka spomienková slávnosť pri príležitosti troch výročí  spojených menom  Vdp Pavla Vitka staršieho známeho aj ako  ARD Paulus Vitkay senior . Bol čestným kanonikom katedrálneho chrámu sv. Martina na Spišskej kapitule v sídle biskupského úradu spišskej diecézy , bol tiež prísediacim oravskej súdnej stolice a je autorom  prvej botanickej zbierky Oravy Flora Arvensis. Svätú omšu v kostole sv. Jána Krstiteľa celebroval o. Wojciech Mozdyniewicz .  Učastníkom slávnostnej spomienkovej slávnosti  poslal pozdravný list Spišský diecézny administrátor J.E. Mons. ThDr. IClic Ján Kuboš PhD.

V roku 2022 bolo výročie 180 rokov jeho úmrtia, 200 rokov od podpísania botanickej zbierky Flora Arvensis  – Flora Oravy a 10 rokov od kedy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo túto vedeckú, botanickú  prácu za historický knižničný dokument Slovenskej republiky . Spomienkovej slávnosti sa zúčastnil okrem iných  J.E. Tomáš Kašaj generálny konzul SR v Poľsku. Slávnosť sa konala pri hrobe , ktorý ešte za bývalého režimu urobili farníci z farnosti Oravka a už bol po desaťročiach značne poškodený a tiež na ňom neboli uvedené všetky údaje o osobe čestného kanonika. V súčasnej dobe v roku 2023 prebieha výstavba nového pomníka .  Text na pomníku končí slovami „Odpočívaj vo svätom pokoji “ , ktoré mal tento kňaz na prvom kríži osadenom na jeho hrobe . V časopise biskupského úradu na Spišskej kapituli  uverejnil článok doc. HEDr. Hromjak PhD , profesor Katolíckej univerzity v Ružomberku a  Teologického inštitútu na Spišskej kapituli.

časopis Kapitula : https://kapitula.sk/wp-content/uploads/2023/06/kapitula-3-2023.pdf

 

 

 

Nájdete nás na: