Štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda

Celé Slovensko si slávnosťami a štátnym sviatkom pripomenulo sviatok svätých Cyrila a Metoda slovanských vierozvestcov v súčasnej dobe patrónov Európy . Svätcov , ktorí prišli na pozvanie panovníka Slovenov Rastislava , ktorý sídlil v Nitre a priniesli slovanské písmo , urobili preklad Písma svätého do jazyka Slovenov a priniesli aj svetský zákon . Po obhajobe slovanského písma sa stal slovenský jazyk štvrtým liturgickým jazykom na svete po hebrejskom, gréckom a latinskom. Vychovali nových kňazov schopných pokračovať v ich misijnom diele . Misie z územia Veľkej Moravy išli na územie Krakovska a na Kyjevskú Rus.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220215009

Nájdete nás na: