Púť k svätej Filoméne v Spišskom Podhradí.

Dňa 11.8. sa zástupcovia Vojenského a špitálneho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského na pozvanie Vsdp. doc. Hedr. Ľuboslava Hromjáka PhD. zúčastnili  10. jubilejnej  púte k svätej Filoméne , ktorá sa v 32. týždni roka konala v Spišskom Podhradí .

https://www.katolickenoviny.sk/tema/category/tema/article/svata-filomena-dala-o-sebe-vediet-po-1500-rokoch.xhtml

Belgický kňaz Damián de Veuster  sa v roku 1873 dobrovoľne prihlásil na misijnú službu na ostrov smrti  Molokai , na ktorý boli doslovne vyhnaní malomocní – chorí na lepru dnes nazývanú aj Hansenova choroba . V  tom čase  tento  rehoľník založil na havajskom ostrove Molokai kostol zasvätený svätej Filoméne a všemožne sa staral o ľudí tam žijúcich a postihnutých touto chorobou. Pápež Ján Pavol II. ho 4. júna 1995 za blahoslaveného . Za svätého ho vyhlásil pápež Benedikt  XVI. dňa 11.októbra 2009.

Rímsko katolícka cirkev , Farnosť Spišské Podhradie , živý prenos

Živý prenos

 

 

Nájdete nás na: