2020 International Hospitaller Report

 

 

Príhovor Veľmajstra Rádu sv. Lazára Jeruzalemského

Je mi cťou, ako Veľmajster Rádu sv. Lazára Jeruzalémskeho, predstaviť vám túto správu o činnosti Rádu za rok 2019 a vzdať hold profesorovi Bretoovi Delahuntovi ONZM GCLJ MD. Jeho práca od roku 2015 v pozície Veľkošpitálnika bola výnimočná. Vďaka jeho úsiliu sa táto správa stala prémiovou v publikačnej činnosti Rádu za rok 2019 a poukazovala na široký okruh charitatívnej práce pod vedením jednotlivých jurisdikcií nášho Rádu.

Naše jurisdikcie, aj vzhľadom na pokračovanie poskytovania pomoci ľuďom trpiacim na chorobu lepry, charakteristického z histórie Rádu podnes, poskytovali významnú paliatívnu starostlivosť a pomoc pre starších a chorých ľudí, pomoc pre deti a rodiny v núdzi. Naši členovia Rádu tiež vo všeobecnosti podporovali miestne a medzinárodné projekty. Ako významná časť tejto správy je predstavená päťročná charitatívna činnosť Rádu, ktorá poukazuje na aktivity vo viacerých oblastiach. Taktiež správa poukazuje na významnú darcovskú a prispievateľskú činnosť Rádu. Naši členovia Rádu vo všeobecnosti vykonávali charitatívnu prácu a úsilie ako dobrovoľníci.

Počas celého roku 2019 členovia naších jurisdikcií preukazovali súnaležitosť s luďmi v rámci celého sveta. Ako sa rok 2019 chýlil ku koncu, zasiahla nás v plnej sile pandémia vírusu Covid-19. Naši členovia Rádu, okrem tradičnej charitatívnej práce, prijali výzvu pomáhať tým, ktorí boli týmto vírusom postihnutí. Toto je potvrdenie kresťanských hodnôt, na ktorých Rád sv. Lazára stál pri jeho založení a stojí dodnes.

Atavis et Armis

Francesco de Borbón
50. Veľmajster Rádu Gróf von Hardenberg

Volne preložil

Chev. Ing. Ján Stanek KCLJ
kancelár Rádu

2020 International Hospitaller Report rev

Nájdete nás na: